Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
До каких пор пашут в чистом поле?

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна первая

עַד אֵימָתַי חוֹרְשִׁין בִּשְׂדֵה הַלָּבָן עֶרֶב שְׁבִיעִית. עַד שֶׁתִּכְלֶה הַלֵּחָה, כָּל זְמַן שֶׁבְּנֵי אָדָם חוֹרְשִׁים לִטַע בַּמִּקְשָׁאוֹת וּבַמִּדְלָעוֹת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, נָתַתָּ תּוֹרַת כָּל אֶחָד וְאֶחָד בְּיָדוֹ, אֶלָּא בִּשְׂדֵה הַלָּבָן עַד הַפֶּסַח, וּבִשְׂדֵה הָאִילָן עַד עֲצֶרֶת

ДО КАКИХ ПОР ПАШУТ В ЧИСТОМ ПОЛЕ НАКАНУНЕ СЕДЬМОГО ГОДА? ПОКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ ВЛАГА: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА ЛЮДИ ПАШУТ, ЧТОБЫ ЗАСАЖИВАТЬ БАХЧИ ДЫНЯМИ И ТЫКВАМИ. СКАЗАЛ РАБИ ШИМЪОН: ОТДАЛ ТЫ ТОРУ КАЖДОГО В ЕГО РУКИ! НЕТ: В ЧИСТОМ ПОЛЕ — ДО ПЕСАХА, А В ПОЛЕ плодовых ДЕРЕВЬЕВ — ДО АЦЕРЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ

Поле, предназначенное для хлебных злаков, в котором отсутствуют посадки любых деревьев, на языке мудрецов Торы называется «чистым (дословно — “белым”) полем» — так как в нем совершенно отсутствует тень от деревьев.

Согласно другому объяснению, оно называется «белым» потому, что злаки, когда они созревают, белеют.

После того как в предыдущей главе говорилось о том, до каких пор пашут В ПОЛЕ фруктовых ДЕРЕВЬЕВ накануне года швиит, теперь, в этой мишне, обсуждается вопрос, до каких пор пашут В ПОЛЕ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ.

ДО КАКИХ ПОР ПАШУТ В ЧИСТОМ ПОЛЕ — в поле, предназначенном для хлебных злаков и китнийот, — НАКАНУНЕ СЕДЬМОГО ГОДА — в шестом году после шмиты?

ПОКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ ВЛАГА, оставшаяся в почве после сезона дождей. А именно: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА ЛЮДИ ПАШУТ, ЧТОБЫ ЗАСАЖИВАТЬ БАХЧИ ДЫНЯМИ И ТЫКВАМИ — потому что дыни и тыквы требуют много влаги. Однако, начиная с конца этого времени и дальше, распахивающий поле выглядит так, словно он улучшает качество своего поля для нужд года швиит.

СКАЗАЛ РАБИ ШИМЪОН: «ОТДАЛ ТЫ ТОРУ КАЖДОГО В ЕГО РУКИ!..»

[Это выражение означает: поставил ты решение вопроса, связанного с Торой, в зависимость от субъективного мнения каждого человека.] Один человек скажет: «В моем поле влага уже исчезла», а другой скажет: «В моем поле влага еще не исчезла», — потому что, действительно, разные поля теряют влага в разное время.

«…НЕТ: В ЧИСТОМ ПОЛЕ пашут не дольше, чем ДО ПЕСАХА, А В ПОЛЕ плодовых ДЕРЕВЬЕВ — ДО АЦЕРЕТ» — в соответствии с мнением школы Гилеля (как сказано выше, в 1:1).

Талмуд Йерушалми объясняет различие между полем хлебных злаков и полем фруктовых деревьев. Первое засевают сразу после пахоты, и поэтому необходимо, чтобы большая часть влаги, оставшейся после дождей, еще оставалась в почве, влага же в ней сохраняется только до праздника Песах. Однако для поля фруктовых деревьев это не столь важно, так как в нем сажают саженцы и распахивают его только для того, чтобы дождевая вода проникла в глубь почвы. Поэтому время пахоты в «чистом поле» — только до Песаха, а в поле плодовых деревьев — дольше, до праздника Шавуот.

Также в Талмуде Йерушалми отмечают, что мишна в начале первой главы этого трактата, говорящая о поле плодовых деревьев, сформулирована тем же самым танаем, что начало этой мишны: а именно раби Меиром (потому что любая мишна без указания имени того, кто ее сообщает, принадлежит раби Меиру). И раби Меир учит нас, что по поводу поля плодовых деревьев между школой Шамая и школой Гилеля возникло разногласие (как говорилось в мишне выше, 1:1), однако относительно «чистого поля» все согласны в том, что в нем прекращают пахоту тогда, когда в почве не остается влаги, — то есть немного позже Песаха. А раби Шимъон возражает раби Меиру, потому что считает, что между школой Шамая и школой Гилеля нет никаких разногласий ни в отношении поля плодовых деревьев, ни в отношении поля хлебных злаков: все согласны в том, что поле хлебных злаков пашут до Песаха, а поле фруктовых деревьев — до Ацерет.

Мы уже упоминали, что рабан Гамлиэль и его бейт-дин проголосовали по поводу этих двух периодов времени и приняли решение их отменить, разрешив пахать до самого Рош-Гашана года швиит.

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна вторая

מְזַבְּלִין וּמְעַדְּרִין בַּמִּקְשָׁאוֹת וּבַמִּדְלָעוֹת עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וְכֵן בְּבֵית הַשְּׁלָחִין. מְיַבְּלִין, מְפָרְקִין, מְאַבְּקִין, מְעַשְּׁנִין, עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אַף נוֹטֵל הוּא אֶת הֶעָלֶה מִן הָאֶשְׁכּוֹל בַּשְּׁבִיעִית

УДОБРЯЮТ И РАЗРЫХЛЯЮТ ДЫННЫЕ И ТЫКВЕННЫЕ БАХЧИ ДО РОШ-ГАШАНА; И ТАК ЖЕ — НА ОРОШАЕМОМ ПОЛЕ. СРЕЗАЮТ НАРОСТЫ с деревьев, СНИМАЮТ лис — тья, ПРИСЫПАЮТ корни, ОКУРИВАЮТ ДО РОШ-ГАШАНА. РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: ТАКЖЕ БЕРЕТ ОН ЛИСТ С ГРОЗДИ В СЕДЬМОМ ГОДУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ

Эта мишна продолжает тему «добавление [времени] к седьмому году». Она перечисляет работы по обработке земли и по уходу за плодовыми деревьями, на которые не распространяется «добавление к седьмому году» потому, что и в самом году швиит они запрещены лишь по постановлению мудрецов Торы (см. Введение ко всему трактату).

УДОБРЯЮТ — разбрасывают на полях навоз для того, чтобы землю сделать более тучной и плодородной (Рамбам)-И РАЗРЫХЛЯЮТ мотыгами ДЫННЫЕ И ТЫКВЕННЫЕ БАХЧИ, — то есть поля, на которых растут дыни и тыквы: разрыхляют землю вокруг их стеблей ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

И ТАК ЖЕ — НА ОРОШАЕМОМ ПОЛЕ. На поле, для которого не хватает дождевой воды и которому требуется искусственное орошение, разрыхляют землю мотыгами до Рош-Гашана.

СРЕЗАЮТ ножом НАРОСТЫ с деревьев, СНИМАЮТ листья — чтобы облегчить дерево, — ПРИСЫПАЮТ корни — закрывают мелкой землей обнажившиеся корни фруктовых деревьев, — ОКУРИВАЮТ их дымом, чтобы уничтожить насекомых и червей на них, — ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

Поскольку все эти виды работ запрещены в году швиит только по постановлению мудрецов Торы, на них не распространили запрет сельскохозяйственных работ накануне швиит.

Есть точка зрения, согласно которой даже те работы, на которые распространяется запрет «добавления к седьмому году», разрешены до Рош-Гашана года швиит, если их выполняют не для улучшения качества земли или дерева в году швиит, а в нуждах выращивания плодов шестого года (Раш; Бартанура).

РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ БЕРЕТ ОН [-хозяин — ] ЛИСТ С ГРОЗДИ В СЕДЬМОМ ГОДУ».

Раби Шимъон считает, что даже в самом седьмом году разрешается снимать листья с виноградной грозди. Тем самым он выражает полное несогласие с первым танаем, который допускает снятие листьев с деревьев лишь в канун швиит (Рамбам; Раш; Бартанура). По мнению раби Шимъона, эта работа разрешается потому, что направлена не на улучшение самого дерева, а только предохраняет его от порчи («Тифъэрет-Исраэль»).

НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ШИМЪОНА.

Другие же комментаторы полагают, что раби Шимъон возражает первому танаю лишь только по вопросу о листе, выросшем рядом с гроздью и мешающем ей. Раби Шимъон разрешает его сорвать потому, что при этом намереваются всего-навсего сохранить плод (Гагра).

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна третья

מְסַקְּלִין עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה. מְקַרְסְמִין, מְזָרְדִין, מְפַסְּלִין, עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, כְזֵרוּדָהּ וּכְפִסּוּלָהּ שֶׁל חֲמִישִׁית, כָּךְ שֶׁל שִׁשִּׁית. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, כָּל זְמַן שֶׁאֲנִי רַשַּׁאי בַּעֲבוֹדַת הָאִילָן, רַשַׁאי אֲנִי בְּפִסּוּלוֹ

ОЧИЩАЮТ ОТ КАМНЕЙ ДО РОШ-ГАШАНА; ОБРУБАЮТ сухие ветки, ПОДРЕЗАЮТ, ОТСЕКАЮТ лишнее ДО РОШ — ГАШАНА. РАБИ ЙЕГОШУА ГОВОРИТ: КАК ПОДРЕЗКА И ОТСЕЧЕНИЕ ПЯТОГО ГОДА, ТАКИЕ ЖЕ они ГОДА ШЕСТОГО. РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА МНЕ РАЗРЕШЕНО ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕРЕВО, МНЕ РАЗРЕШЕНО ОТСЕКАТЬ С НЕГО лишнее.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

Эта мишна продолжает перечень работ по обработке земли и по уходу за плодовыми деревьями, разрешенных накануне седьмого года до Рош-Гашана.

ОЧИЩАЮТ ОТ КАМНЕЙ — убирают камни с поля-ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

ОБРУБАЮТ сухие ветки1 с плодовых деревьев, ПОДРЕЗАЮТ — срезают молодые ветки, потому что если их слишком много, часть их удаляют, чтобы дерево лучше росло, — ОТСЕКАЮТ лишнее — снимают с дерева сухие листья, остатки сухих веток и тому подобное, или, по другому мнению, срубают все ветки с дерева, чтобы ствол его стал толще (Раш), — ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

РАБИ ЙЕГОШУА ГОВОРИТ: «КАКОВЫ ПОДРЕЗКА И ОТСЕЧЕНИЕ ПЯТОГО ГОДА, ТАКИЕ ЖЕ они ГОДА ШЕСТОГО». Точно так же, как подрезка деревьев и удаление с них лишнего в течение всего пятого года семилетья продолжаются в году шестом, эти работы, начатые в шестом году, разрешаются также в году седьмом (Раш).

Согласно другой точке зрения, раби Йегошуа считает, что подрезают деревья и удаляют с них все лишнее не до Рош-Гашана, а до того времени, когда эти работы обычно выполняются в остальные годы (Рамбам).

Другие комментаторы соединяют оба эти мнения и объясняют сказанное в мишне следующим образом. Как деревья подрезали и удаляли с них все ненужное в пятом году семилетья, делают то же самое в шестом году. Если оказалось необходимым продолжить также в шестом году, разрешается срезать с дерева молодые ветки и удалять все лишнее, появившиеся в шестом году, также в году седьмом. А если работы по подрезке деревьев и удалению с них лишнего в пятом году закончились в том же году, перед Рош-Гашана, то такие же работы в шестом году обязаны закончить в то же самое время (Албек).

РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: «ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА МНЕ РАЗРЕШЕНО ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕРЕВО, МНЕ РАЗРЕШЕНО ОТСЕКАТЬ С НЕГО лишнее». То есть: в канун швиит разрешается удалять с дерева все излишнее только до Ацерет — как вообще все работы по уходу за деревьями.

Некоторые комментаторы замечают, что танаи, представленные в нашей мишне, не согласны друг с другом относительно всех трех видов работ по уходу за деревьями, которые перечисляются здесь, а именно — обрубания сухих веток, прореживания молодых побегов и отсечения всего излишнего. А то, что раби Йегошуа называет только подрезку и удаление лишнего, раби Шимъон же — только удаление лишнего, означает, что эти работы они называют лишь в качестве примера [но имеют в виду все три вида работ] («Млехет — Шломо»; «Мишна ришона»).

ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.

1 В оригинале — дословно «обгрызают». Это слово употребляется для обозначения этой работы по уходу за деревом в переносном смысле (прим. пер.).

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна четвертая

מְזַהֲמִין אֶת הַנְּטִיעוֹת, וְכוֹרְכִין אוֹתָן, וְקוֹטְמִין אוֹתָן, וְעוֹשִׂין לָהֶן בָּתִּים, וּמַשְׁקִין אוֹתָן , עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה. רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר, אַף מַשְׁקֶה הוּא אֶת הַנּוֹף בַּשְּׁבִיעִית, אֲבָל לֹא אֶת הָעִקָּר

ОБМАЗЫВАЮТ ПОСАДКИ, И ОБВЯЗЫВАЮТ ИХ, И СРУБАЮТ ИХ вершины, И ДЕЛАЮТ Д ЛЯ НИХ ДОМА, И ПОЯТ ИХ ДО РОШ-ГАШАНА. РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН РАБИ ЦАДОКА, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ПОИТ ОН КРОНУ В СЕДЬМОМ ГОДУ, НО НЕ КОРНИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

ОБМАЗЫВАЮТ ПОСАДКИ. Если с молодых деревьев сошла кора, обнажившиеся места обмазывают навозом, чтобы их оздоровить — чтобы не погибла посадка (Раш).

По другому мнению, обмазывают посадки очень дурно пахнущим маслом, чтобы отпугнуть червей [и других вредителей] (Рамбам).

И ОБВЯЗЫВАЮТ ИХ тряпками, чтобы защитить от зноя или от холода (Раш).

По другому мнению, собирают ветки в пучок и обвязывают их вершины, чтобы они не склонялись к земле (Рамбам).

И СРУБАЮТ ИХ вершины — срезают вершины веток.

По другому мнению — посыпают пеплом корни деревьев в целях удобрения на благо посадкам[1].

И ДЕЛАЮТ ДЛЯ НИХ ДОМА — окружают посадки стеблями тростника и делают сверху навес, чтобы предохранить насаждения от солнца или от стужи, проливных дождей или ураганного ветра.

И ПОЯТ ИХ — льют воду на вершину дерева, и она стекает по всему его стволу и «поит» его [то есть насыщает влагой] (Рамбам).

Все эти работы выполняют ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН РАБИ ЦАДОКА, ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ ПОИТ ОН [ — хозяин дерева — ] КРОНУ дерева В СЕДЬМОМ ГОДУ — даже в седьмом году разрешается “поить” крону, то есть вершину его и ветви, — НО НЕ КОРНИ» — чтобы не делать так, как делают в остальные годы.

Есть вариант: «ТАКЖЕ ОРОШАЕТ ОН КРОНУ В СЕДЬМОМ ГОДУ, НО НЕ КОРНИ» (см. комментарий Бартануры).

[1] В оригинале стоит слово «котмин», которое обычно означает «срубают (вершину)». Второе объяснение основывается на том, что арамейское слово «КИТМА» (имеющее тот же самый корень, что ивритское слово «котмин») означает «ПЕПЕЛ» (прим. пер. на основе приведенного в подлиннике).

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна пятая

סָכִין אֶת הַפַּגִּים וּמְנַקְּבִים אוֹתָם, עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה. פַּגֵּי עֶרֶב שְׁבִיעִית שֶׁנִּכְנְסוּ לַשְּׁבִיעִית, וְשֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁיָּצְאוּ לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, לֹא סָכִין וְלֹא מְנַקְּבִין אוֹתָן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָסוּךְ, אֵינָן סָכִין, מִפְּנֵי שֶׁהִיא עֲבוֹדָה. מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לָסוּךְ, סָכִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר בָּאִילָן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא רַשַּׁאי בַּעֲבוֹדַת הָאִילָן

УМАЩАЮТ НЕЗРЕЛЫЕ СМОКВЫ И НАКАЛЫВАЮТ ИХ ДО РОШ-ГАШАНА. НЕЗРЕЛЫЕ СМОКВЫ КАНУНА СЕДЬМОГО ГОДА, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В СЕДЬМОЙ ГОД, А СЕДЬМОГО ГОДА, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ НА ИСХОДЕ СЕДЬМОГО ГОДА,-НЕ УМАЩАЮТ И НЕ НАКАЛЫВАЮТ ИХ. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТАЛО ПРИНЯТЫМ УМАЩАТЬ, — НЕ УМАЩАЮТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО РАБОТА; В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТАЛО ПРИНЯТЫМ НЕ УМАЩАТЬ-УМАЩАЮТ. РАБИ ШИМЪОН РАЗРЕШАЕТ работы С ДЕРЕВОМ ПОТОМУ, ЧТО ЕМУ РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТА С Д ЕРЕВОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ

Эта мишна рассматривает работы, связанные с незрелыми смоквами (инжиром), цель которых — заставить плоды скорее созреть.

УМАЩАЮТ НЕЗРЕЛЫЕ СМОКВЫ — смазывают недозревшие плоды инжира оливковым маслом, чтобы ускорить их созревание, — И НАКАЛЫВАЮТ, — чтобы масло вошло внутрь плодов и ускорило их созревание — ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

НЕЗРЕЛЫЕ СМОКВЫ КАНУНА СЕДЬМОГО ГОДА, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В СЕДЬМОЙ ГОД, — то есть, если даже умащение оливковым маслом и накалывание плодов не помогло им созреть раньше начала седьмого года, — А плоды СЕДЬМОГО ГОДА, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ НА ИСХОДЕ СЕДЬМОГО ГОДА, — которые выросли в году швиит, но не созрели раньше начала следующего, восьмого года (то есть первого года следующего семилетья), — НЕ УМАЩАЮТ И НЕ НАКАЛЫВАЮТ ИХ. Это значит, что незрелый инжир года накануне швиит не смазывают оливковым маслом и не накалывают даже в том году, накануне швиит, потому что если они созреют только в году швиит, получится, что эти работы были произведены для нужд седьмого года. А плоды инжира, которые выросли в году швиит и созрели только в следующем году, не смазывают маслом и не накалывают в этом году, следующем после швиит, из-за святости плодов, выросших в году швиит.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТАЛО ПРИНЯТЫМ УМАЩАТЬ оливковым маслом незрелые смоквы, — НЕ УМАЩАЮТ согласно с мнением первого таная — ИЗ — ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО РАБОТА, — из-за того, что умащение плодов считается там работой, и потому оно запрещено; В ТОМ же МЕСТЕ, ГДЕ СТАЛО ПРИНЯТЫМ НЕ УМАЩАТЬ маслом незрелые смоквы —УМАЩАЮТ»,— поскольку это не считается там работой.

Раби Йегуда не согласен с первым танаем только по вопросу о смоквах, выросших накануне седьмого года и созревших уже в нем. Первый танай запрещает эти работы даже в том месте, где не принято умащать маслом плоды инжира; раби Йегуда же проявляет ббльшую снисходительность относительно места, где не принято умащать плоды инжира, и полагает, что разрешается делать там это в канун швиит. Однако по вопросу об инжире, выросшем в седьмом году и созревшем лишь в следующем, раби Йегуда согласен с первым танаем, что ни в одном месте не умащают плоды и не накалывают их из-за святости плодов седьмого года («Тосеф — та»).

РАБИ ШИМЪОН РАЗРЕШАЕТ любые работы С ДЕРЕВОМ после исхода швиит даже тогда, когда оно все покрыто плодами швиит ПОТОМУ, ЧТО ЕМУ [ — хозяину дерева — ] РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТА С ДЕРЕВОМ. То есть, несмотря на то, что эти плоды святы святостью седьмого года, разрешается после исхода седьмого года исполнять работы по уходу за самим деревом. Потому что так сказано в «Торат-коганим»: слова Торы (Ваикра, 25:5) «год полного покоя будет у земли» означают, что, как только кончается седьмой год — несмотря на то, что выросшие в нем плоды святы, — разрешается производить работы, нужные самому дереву; однако плоды его запрещены до 15 швата (до дня Ту-Бишват).

Некоторые комментаторы объясняют так: «РАБИ ШИМЪОН РАЗРЕШАЕТ работы С ДЕРЕВОМ, — то есть умащать и накалывать само дерево, на котором остались недозревшие смоквы после исхода седьмого года, — ПОТОМУ ЧТО ЕМУ [ — хозяину дерева — ] РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТА С ДЕРЕВОМ» после исхода седьмого года («Млехет-Шломо» от имени раввина раби Йегосефа).

Мы объяснили содержание этой мишны согласно точке зрения большинства комментаторов: что раби Йегуда проявляет большую снисходительность, чем первый танай. В Талмуде Йерушалми сказано, что таково же мнение раби Элиэзера. Однако согласно мнению раби Йоханана (приводимому там же), раби Йегуда, наоборот, проявляет большую строгость. Поэтому раби Йоханан объясняет нашу мишну так:

«УМАЩАЮТ НЕЗРЕЛЫЕ СМОКВЫ И НАКАЛЫВАЮТ ИХ ДО РОШ-ГАШАНА. А именно: НЕЗРЕЛЫЕ СМОКВЫ КАНУНА СЕДЬМОГО ГОДА, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В СЕДЬМОЙ ГОД, — то есть смоквы, которые должны созреть в начале седьмого года, смазывают оливковым маслом и накалывают до Рош-Гашана года швиит. А смоквы СЕДЬМОГО ГОДА, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ НА ИСХОДЕ СЕДЬМОГО ГОДА, — НЕ УМАЩАЮТ И НЕ НАКАЛЫВАЮТ ИХ после окончания седьмого года. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: “Незрелые смоквы, выросшие накануне седьмого года и “вошедшие”, чтобы созреть, в седьмом году, В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТАЛО ПРИНЯТЫМ УМАЩАТЬ, — НЕ УМАЩАЮТ даже в канун седьмого года ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО РАБОТА, — в отличие от мнения первого такая, считающего, что эти плоды “умащают” и накалывают до Рош-Гашана; однако В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТАЛО ПРИНЯТЫМ НЕ УМАЩАТЬ — УМАЩАЮТ”».

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна шестая

אֵין נוֹטְעִין וְאֵין מַבְרִיכִין וְאֵין מַרְכִּיבִין עֶרֶב שְׁבִיעִית פָּחוֹת מִשְּׁלשִים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וְאִם נָטַע אוֹ הִבְרִיךְ אוֹ הִרְכִּיב, יַעֲקוֹר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כָּל הַרְכָּבָה שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת לִשְׁלֹשָה יָמִים, שׁוּב אֵינָהּ קוֹלֶטֶת. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים, לִשְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת

НЕ САЖАЮТ, И НЕ РАЗМНОЖАЮТ ОТВОДКОМ, И НЕ ПРИВИВАЮТ В КАНУН СЕДЬМОГО ГОДА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ ДО РОШ-ГАШАНА; А ЕСЛИ ПОСАДИЛ ИЛИ ОТВЕЛ ОТРОСТОК, ИЛИ ПРИВИЛ — ВЫДЕРНЕТ С КОРНЕМ. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: КАЖДАЯ ПРИВИВКА, КОТОРАЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ЗА ТРИ ДНЯ, БОЛЕЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. РАБИ ЙОСЕЙ И РАБИ ШИМЪОН ГОВОРЯТ: ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ

НЕ САЖАЮТ дерево, И НЕ РАЗМНОЖАЮТ ОТВОДКОМ — не отводят виноградную лозу и присыпают ее землей, а конец ее выводят на некотором отдалении: чтобы она пустила корни и стала расти на новом месте, — И НЕ ПРИВИВАЮТ ветку с одного дерева на другом дереве того же вида В КАНУН СЕДЬМОГО ГОДА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ ДО РОШ-ГАШАНА года швиит.

Поскольку саженец принимается на новом месте только через тридцать дней после посадки, то если его сажают (так же, как размножают виноградную лозу отводком или прививают дерево) меньше чем за тридцать дней до Рош-Гашана года швиит, этот саженец (или отводок, или прививка) принимается уже в году швиит. Получается то же самое, как если бы саженец посадили (или сделали отводок, или привили дерево) в сам году швиит.

А ЕСЛИ ПОСАДИЛ, ИЛИ ОТВЕЛ ОТРОСТОК, ИЛИ ПРИВИЛ накануне седьмого года меньше чем за тридцать дней до Рош-Гашана года швиит, — сделавший это пусть ВЫДЕРНЕТ С КОРНЕМ этот саженец, или этот отводок, или привитую ветвь.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «КАЖДАЯ ПРИВИВКА, КОТОРАЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ЗА ТРИ ДНЯ, — в течение только трех дней, — БОЛЕЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ». Поэтому разрешается всего за три дня до Рош-Гашана года швиит прививать деревья, делать посадки и размножать виноградную лозу отводком.

РАБИ ЙОСЕЙ И РАБИ ШИМЪОН ГОВОРЯТ: «ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ» — любая прививка, не принявшаяся в течение двух недель, более не принимается. Поэтому делают посадки, прививают деревья и размножают виноградную лозу отводком не позже, чем за две недели до Рош-Гашана года швиит.

В Талмуде Бавли (Рош-Гашана, 10б) уточняют, что все сроки, названные в нашей мишне, — вне «добавления к седьмому году», которое, согласно галахе, данной Моше с Синая, начинается за тридцать дней до Рош-Гашана года швиит (см. Введение к нашему трактату). Отсюда следует, что по мнению первого таная «не сажают, и не размножают отводком, и не прививают» менее чем за шестьдесят дней до Рош-Гашана года швиит: тридцать дней из них — для абсорбции, и остальные тридцать дней — в качестве «добавления к седьмому году». По мнению раби Йегуды — за тридцать три дня до Рош-Гашана, а по мнению раби Йосея и раби Шимъона — за сорок четыре дня до Рош-Гашана года швиит.

Так объясняют эту мишну большинство ее комментаторов. Однако Рабейну Там считает, что в Гемаре (там же) речь не идет о седьмом годе. Поэтому Рабейну Там полагает, что нашу мишну следует понимать лишь буквально — так, как мы ее объяснили сначала, потому что в отношении года швиит есть лишь одно опасение: что посадка [или отводок, или прививка] не примется в году швиит.

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна седьмая

הָאֹרֶז וְהַדֹּחַן וְהַפְּרָגִין וְהַשֻּׁמְשְׁמִין שֶׁהִשְׁרִישׁוּ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, מִתְעַשְּׂרִין לְשֶׁעָבַר, וּמְתָּרִין בַּשְּׁבִיעִית. וְאִם לָאו, אֲסוּרִין בַּשְּׁבִיעִית, וּמִתְעַשְּׂרִיןֹ לְשָׁנָה הַבָּאָה

От РИСА, И ПРОСА, И СОРГО, И СЕЗАМА, КОТОРЫЕ ПУСТИЛИ КОРНИ ДО РОШ-ГАШАНА, ОТДЕЛЯЕТСЯ МААСЕР ПО ПРОШЛОМУ году, И они РАЗРЕШЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ; А ЕСЛИ НЕТ — ЗАПРЕЩЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ, И от них ОТДЕЛЯЕТСЯ МААСЕР ПО БУДУЩЕМУ году.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ

Рош-Гашана — первого тишрей, и от плодов, частично выросших в шестом году и «вошедших» в швиит, или тех, которые частично выросли в швиит и «вышли» в восьмой год, маасер отделяют, ориентируясь на время, когда возникает обязанность отделить маасер. Если это время наступает до Рош-Гашана года швиит, плоды считаются плодами шестого года; если же срок отделения маасера наступает в седьмом году, они — плоды года швиит.

Однако для различных видов растений этот закон варьируется. Так, у злаков решающим моментом считается достижение ими трети полной спелости. Например, пшеница относится к тому году, в котором она достигла трети своей полной спелости: если это произошло в шестом году, тогда, несмотря на то, что полностью она созревает в седьмом году, она все же считается пшеницей шестого года. Точно так же достижение трети полной спелости считается сроком для определения принадлежности к определенному году олив; для овощей этот срок — время их сбора; у фруктов же — появление завязи (то есть НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОДА).

Определение, к какому году относятся данные плоды, также имеет значение в остальные годы для того, чтобы решить, какой маасер отделять в остальные годы: второй маасер или маасер бедняков. В первый и второй, в четвертый и пятый годы семилетия отделяют второй маасер — в третий и шестой годы вместо второго маасера отделяют маасер бедняков. Однако плоды седьмого года освобождены от отделений маасеров.

Эта мишна перечисляет четыре вида сельскохозяйственных растений, для которых ВРЕМЯ ИХ УКОРЕНЕНИЯ является критерием времени отделения от них маасера и их принадлежности к году швиит. Причину этого подхода указывает Талмуд Бавли (Рош-Гашана, 13б): поскольку они растут не в одно и то же время, и собирают их также в разное время, мудрецы постановили, что, в отличие от злаков, решающим моментом для них не является достижение ими трети полной спелости и также, в отличие от овощей, не время сбора их урожая. Их критерий — момент, когда они укореняются в почве. И поясняет там (в Гемаре) Раши, что поскольку отделять маасеры от этих видов растений обязали мудрецы Торы, в их власти было решить, в какой момент времени это надлежит делать.

От РИСА, И ПРОСА, И СОРГО, И СЕЗАМА, КОТОРЫЕ ПУСТИЛИ КОРНИ — укоренились в земле, — ДО РОШ-ГАШАНА — любого года, не обязательно в шестом году семилетья перед Рош-Гашана года швиит, — ОТДЕЛЯЕТСЯ МААСЕР ПО ПРОШЛОМУ году — тот маасер, который отделяли в прошедшем году.

Критерием является время, когда эти растения пустили корни: если, например, до Рош-Гашана четвертого года семилетья — то есть в третьем году,-или перед Рош-Гашана седьмого года-то есть в шестом году, — тогда от этих культур отделяют маасер бедняков — если же эти растения пустили корни в остальных годах — отделяют от них второй маасер.

И они РАЗРЕШЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ. То есть: если эти растения пустили корни перед Рош-Гашана года швиит, их семена не считаются плодами седьмого года.

А ЕСЛИ НЕТ — если эти растения пустили корни лишь после Рош-Гашана года швиит — их плоды ЗАПРЕЩЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ как плоды седьмого года, И от них ОТДЕЛЯЕТСЯ МААСЕР ПО БУДУЩЕМУ году — тот маасер, который надлежит отделять в наступающем году, то есть в том году, когда будут собирать урожай этих культур. Поскольку и их укоренение, и сбор их урожая — в одном и том же году, от них отделяют маасер того же самого года. Если год этот — год швиит, то не отделяют никакой маасер, так как плоды седьмого года свободны от отделения маасеров.

В Талмуде Бавли сказано (Рош-Гашана, 13б): «Все идет за окончанием созревания плода». Следовательно, если плод окончательно созрел перед Рош-Гашана года швиит, к нему не имеют никакого отношения законы о плодах седьмого года; если же плод созрел после Рош-Гашана — он является плодом седьмого года со всеми вытекающими отсюда ограничениями.

«Окончание созревания плода» вовсе не означает время его сбора — как у овощей, потому что нередко плод снимают только спустя какое-то время после того, как он созрел. В принципе, в отношении овощей тоже «все идет за окончанием созревания плода», однако в качестве критерия взято время их сбора потому, что, как правило, их собирают сразу же после их созревания. Однако плоды культур, перечисленных в нашей мишне, не собирают сразу же после того, как они созревают: их оставляют на некоторое время для того, чтобы они высохли, а собирают не одновременно — несмотря на то, что плоды их созревают в одно и то же время (Гемара, там же, «Тосфот-аншей-шем»: комментарий на слова «Ахар гмар гапри»).

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна восьмая

רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי אוֹמֵר, פּוֹל הַמִּצְרִי שֶׁזְּרָעוֹ לְזֶרַע בַּתְּחִלָּה, כַּיּוֹצֵא בָהֶן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֲפוּנִין הַגַּמְלוֹנִין, כַּיּוֹצֵא בָהֶן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, אֲפוּנִין הַגַּמְלוֹנִין, מִשֶּׁתִּרְמְלוּ לִפֻנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה

РАБИ ШИМЪОН ШЕЗУРИ ГОВОРИТ: ЕГИПЕТСКИЙ БОБ, КОТОРЫЙ С САМОГО НАЧАЛА ВЫСЕЯЛИ НА СЕМЕНА, — ПОДОБЕН ИМ. РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: КРУПНЫЙ ГОРОХ — ПОДОБЕН ИМ. РАБИ ЭЛЬАЗАР ГОВОРИТ: КРУПНЫЙ ГОРОХ — С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ВЫРАСТИЛ СТРУЧКИ ПЕРЕД РОШ-ГАШАНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ

РАБИ ШИМЪОН ШЕЗУРИ ГОВОРИТ: «ЕГИПЕТСКИЙ БОБ, КОТОРЫЙ С САМОГО НАЧАЛА ВЫСЕЯЛИ НА СЕМЕНА…» — который уже посеяли с намерением использовать его плоды не для еды, а для нового посева.

Другое объяснение: [если египетский боб посеяли] для того, чтобы есть его «семена», то есть сухие бобы, а не зеленые (комментарий Раши к Рош-Гашана, 13б).

«…ПОДОБЕН ИМ» — его статус такой же, как у четырех культур, перечисленных в предыдущей мишне (РИС, ПРОСО, СОРГО И СЕЗАМ). А именно: как в отношении отделения от них маасера, так и в отношении принадлежности их к году швиит критерием является время их укоренения в почве. Однако если его высеяли в качестве овоща, — то есть для того, чтобы есть его зеленые плоды, — то критерием является время сбора его урожая, как у остальных овощей.

РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: «КРУПНЫЙ ГОРОХ — вид овоща (см. Килъаим, 3:2) — ПОДОБЕН ИМ» — его статус такой же, как тех видов, перечисленных Мишной выше, и критерием для них так же является время укоренения их в почве.

РАБИ ЭЛЬАЗАР ГОВОРИТ: «КРУПНЫЙ ГОРОХ — С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ВЫРАСТИЛ СТРУЧКИ, — в которых находятся зерна гороха, — ПЕРЕД РОШ-ГАШАНА». Если на этом виде гороха стручки выросли до Рош-Гашана, то статус его — такой же, как у плодов прошедшего года. То есть критерием принадлежности крупного гороха к году швиит и времени отделения от него маасера является появление на нем стручков.

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна девятая

הַבְּצָלִים הַסָּרִיסִים, וּפוֹל הַמִּצְרִי, שֶׁמָּנַע מֵהֶם מַיִם שְׁלשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, מִתְעַשְּׂרִין לְשֶׁעָבַר, וּמֻתָּרִים בַּשְּׁבִיעִית, וְאִם לָאו, אֲסוּרִים בַּשְּׁבִיעִית, וּמִתְעַשְּׂרִין לְשָׁנָה הַבָּאָה. וְשֶׁל בַּעַל שֶׁמָּנַע מֵהֶם מַיִם שְׁתֵי עוֹנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, שָׁלשׁ

От ВЫХОЛОЩЕННЫХ ЛУКОВИЦ И ЕГИПЕТСКОГО БОБА, КОТОРЫХ ЛИШАЛИ ВОДЫ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ ДО РОШ-ГАШАНА, ОТДЕЛЯЕТСЯ МААСЕР ПО ПРОШЛОМУ году, И они РАЗРЕШЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ; А ЕСЛИ НЕТ — ЗАПРЕЩЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ, И МААСЕР ОТДЕЛЯЕТСЯ от них ПО БУДУЩЕМУ ГОДУ. А НА ПОЛЕ, ОРОШАЕМОМ ДОЖДЕМ,-КОГДА ЛИШАЛ ИХ ВОДЫ ДВА СРОКА, — это СЛОВА РАБИ МЕИРА. МУДРЕЦЫ ЖЕ ГОВОРЯТ: ТРИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ

От ВЫХОЛОЩЕННЫХ ЛУКОВИЦ, — которые не приносят семян, как остальные виды лука, — И ЕГИПЕТСКОГО БОБА, — который, например, высеяли в качестве овоща (когда так же по мнению раби Шимъона Шезури критерием является время его сбора), — КОТОРЫХ ЛИШАЛИ ВОДЫ — которых не поливали — ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ ДО РОШ-ГАШАНА, ОТДЕЛЯЕТСЯ МААСЕР ПО ПРОШЛОМУ году. В этом случае от них отделяют тот маасер, который отделяли в прошедшем году, а не тот, который отделяют в тот год, когда их собирают. Причина — поскольку их не поливали тридцать дней до Рош-Гашана, они потеряли статус овощей (как еще будет объясняться ниже).

И они РАЗРЕШЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ. Если их не поливали тридцать дней до Рош-Гашана года швиит, они уже не имеют статуса плодов седьмого года.

А ЕСЛИ НЕТ — если их не прекращали поливать в течение тридцати дней до Рош-Гашана — они ЗАПРЕЩЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ, — так как критерием для них является время их сбора, как у остальных овощей, а раз их собирают в году швиит, то их статус — статус плодов седьмого года.

И МААСЕР ОТДЕЛЯЕТСЯ от них ПО БУДУЩЕМУ ГОДУ. То есть, от них отделяют тот же самый маасер, который отделяют в том году, когда их собирают.

В Талмуде Бавли (Рош-Гашана, 14а) приводится следующая барайта. «Раби Иосей Гаглили говорит: “Написано (Дварим, 16:13): ‘При сборе с гумна твоего и из винодавильни твоей’ — как [плоды для] гумна твоего и винодавильни твоей имеют ту особенность, что росли на водах минувшего года и от них отделяют маасер минувшего года (ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ПЛОДОВ, ПРЕДНАЗНАЧАЕМЫХ ДЛЯ ГУМНА И ВИНОДАВИЛЬНИ, КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ ИМИ ТРЕТИ ПОЛНОЙ СПЕЛОСТИ), так и от всего, выросшего на водах минувшего года, отделяют маасер минувшего года. Выходят из этого числа овощи, растущие на водах будущего года (ТО ЕСТЬ ГОДА, КОГДА ИХ СОБИРАЮТ), и от них отделяют маасер по будущему году”. Раби Акива говорит: “Как от [плодов для] гумна твоего и винодавильни твоей, вырастающих на множестве вод (А ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЕ, ВЫРАЩИВАЮЩЕЙ БОЛЬШИНСТВО ПОСЕВОВ, — Раши), отделяют маасер по минувшему году, и от всего, вырастающего на множестве вод, отделяют маасер по минувшему году. Выходят из этого числа овощи, растущие на любых водах (ТО ЕСТЬ ТАКЖЕ НА НАЧЕРПАННОЙ ВОДЕ, КОТОРУЮ ЧЕРПАЮТ И КОТОРОЙ ИХ ПОЛИВАЮТ ПОСТОЯННО НАПОДОБИЕ СКАЗАННОГО (Дварим, 11:10): ‘И БУДЕШЬ ПОИТЬ при помощи НОГ СВОИХ, КАК ОВОЩНОЙ ОГОРОД’, ПОТОМУ ЧТО ПРОСТОЙ ОГОРОД ОБЫЧНО НУЖДАЕТСЯ В ПОЛИВКЕ, — Раши), от которых отделяют маасер по будущему году (КОГДА ИХ СОБИРАЮТ)”». И добавляют там в Гемаре, что различие между этими типами плодов — тот о котором говорится в нашей мишне. А именно, раби Иосей Гаглили разделяет мнение, выраженное в нашей мишне: что если растения лишали поливки в течение тридцати дней перед Рош-Гашана, получается, что они выросли «на водах минувшего года», и тогда их статус — такой же, как у плодов для гумна и винодавильни. А раби Акива придерживается иной точки зрения: что они «вырастают на любых водах», и потому их статус подобен статусу овощей. Так объясняет то место в Гемаре Раши.

Однако согласно Талмуду Йерушалми дело обстоит как раз наоборот. А именно, раби Акива разделяет мнение, выраженное в нашей мишне: что если растения не поливали в течение тридцати дней перед Рош-Гашана, они вышли из статуса овощей, «вырастающих на любых водах», и приобрели статус плодов поля, для которого достаточно дождевой воды. Поэтому их статус равен статусу плодов для гумна и винодавильни, «вырастающих на множестве вод», от которых маасер отделяется по минувшему году.

И относится это именно к выхолощенным луковицам и египетскому бобу, потому что обычно их перестают поливать в течение некоторого времени перед их сбором для того, чтобы они затвердели. Однако с другими овощами обычно так не поступают, и потому даже если их перестают поливать, они не выходят из статуса овощей. Причина — в том, что любой человек отвергнет такое мнение [что овощи следует перестать поливать], и потому критерием для них является время их сбора (Раши, там же).

«А НА ПОЛЕ, ОРОШАЕМОМ ДОЖДЕМ…».

Выхолощенные луковицы и египетский боб, растущие на поле, для которого хватает дождевой воды и которое не нуждается в искусственном орошении, также вполне удовлетворяются водой, получаемой ими от дождей, и не нуждаются в искусственном орошении. Однако овощи, растущие там же, необходимо дополнительно поливать — в определенные сроки. Поэтому «…КОГДА [хозяин] ЛИШАЛ ИХ ВОДЫ ДВА СРОКА» их полива перед Рош-Гашана, от них отделяют маасер по прошедшему году, и они разрешены в пищу в седьмом году, — это СЛОВА РАБИ МЕИРА, считающего, что если пропускают два срока полива выхолощенных луковиц и египетского боба, они теряют статус овощей.

МУДРЕЦЫ ЖЕ ГОВОРЯТ: «ТРИ» срока полива. Если пропустили три срока полива выхолощенных луковиц и египетского боба перед Рош-Гашана, то время их сбора перестает быть для них критерием, и в отношении отделения от них маасера и их принадлежности к году швиит ориентируются на прошедший год.

И ТАКОВА ГАЛАХА.

2. До каких пор пашут в чистом поле

Мишна десятая

הַדְּלוּעִין שֶׁקִּיְּמָן לְזֶרַע, אִם הֻקְשׁוּ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְנִפְסְלוּ מֵאֹכֶל אָדָם, מֻתָּר לְקַיְּמָן בַּשְּׁבִיעִית. וְאִם לָאו, אָסוּר לְקַיְּמָן בַּשְּׁבִיעִית. הַתְּמָרוֹת שֶׁלָּהֶם, אֲסוּרוֹת בַּשְּׁבִיעִית. וּמַרְבִּיצִין בְּעָפָר לָבָן, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, אוֹסֵר. מְמָרְסִין בָּאֹרֶז בַּשְּׁבִיעִית. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֲבָל אֵין מְכַסְּחִין

ТЫКВЫ, КОТОРЫЕ СОХРАНИЛИ НА СЕМЕНА, — ЕСЛИ ЗАТВЕРДЕЛИ ПЕРЕД РОШ-ГАШАНА И СТАЛИ НЕПРИГОДНЫМИ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ, ИХ РАЗРЕШАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА СЕДЬМОЙ ГОД; А ЕСЛИ НЕТ — ИХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА СЕДЬМОЙ ГОД. ИХ ПАЛЬМОЧКИ — ЗАПРЕЩЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ, И ИХ ОКРОПЛЯЮТ НА ЧИСТОЙ ПОЧВЕ, — это СЛОВА РАБИ ШИМЪОНА. РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ЗАПРЕЩАЕТ. ЗАТОПЛЯЮТ РИС В СЕДЬМОМ ГОДУ; РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: ОДНАКО НЕ ОБРЕЗАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ

ТЫКВЫ, КОТОРЫЕ СОХРАНИЛИ НА СЕМЕНА — которых оставили в поле, чтобы позже взять и использовать только их семена, — ЕСЛИ высохли и ЗАТВЕРДЕЛИ ПЕРЕД РОШ-ГАШАНА года швиит И СТАЛИ более НЕПРИГОДНЫМИ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ, ИХ РАЗРЕШАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ — на семена — НА СЕДЬМОЙ ГОД, так как они — плоды шестого года; А ЕСЛИ НЕТ — если они затвердели только после Рош-Гашана года швиит-ИХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА СЕДЬМОЙ год — потому что плоды седьмого года, подлежащие биуру, запрещается оставлять на семена.

Разъясняется в Талмуде Йерушалми: «КАК ПРОВЕРЯЮТ [достаточно ли затвердели тыквы]? РАБИ ЙОСЕЙ БАР ХАНИНА ГОВОРИТ: “ЕЕ ЧЕРЕНОК (прокалывая черенок иглой): ЕСЛИ ЗАТЯГИВАЕТСЯ (ДЫРОЧКА) — ЗАПРЕЩАЕТСЯ (оставлять эту тыкву, так как она еще сырая), А ЕСЛИ НЕТ (если дырочка не затягивается) — РАЗРЕШАЕТСЯ” (оставить эту тыкву, так как она уже засохла)».

«ИХ “ПАЛЬМОЧКИ”…»

Согласно одной точке зрения — это бутоны цветов тыквы, которые прежде, чем раскрылись, похожи на миниатюрные финиковые пальмы.

ДРУГОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: это побеги тыквы (наподобие лулава финиковой пальмы — Бартанура), которые пригодны в пищу даже после того, как сами тыквы затвердевают.

«…ЗАПРЕЩЕНЫ В СЕДЬМОМ ГОДУ — так как имеют статус плодов седьмого года (СМ. ВВЕДЕНИЕ К НАШЕМУ ТРАКТАТУ МИШНЫ, ГДЕ РАЗЪЯСНЕНЫ ЗАКОНЫ О СВЯТОСТИ ПЛОДОВ СЕДЬМОГО ГОДА), — И ИХ ОКРОПЛЯЮТ водой в году швиит НА ЧИСТОИ ПОЧВЕ» — то есть «чистое поле» разрешается тогда орошать, — это СЛОВА РАБИ ШИМЪОНА.

Рамбам (в своем комментарии к Мишне) объясняет, что раби Шимъон имеет в виду поле, на котором есть деревья, но они так удалены одно от другого, что десять деревьев находятся на площади большей, чем делянка сеа. И считает раби Шимъон, что разрешается «окроплять» (то есть обрызгивать его) водой ради этих деревьев, чтобы они не засохли. Но если деревья находятся более близко друг к другу, то все согласны в том, что их разрешается «окроплять», потому что это не является работой.

Согласно другому мнению, «чистая почва» — это почва рыхлая и влажная, которой достаточно лишь легкой поливки. И если на ней растут деревья, то раби Шимъон разрешает ее поливать для того, чтобы спасти от порчи («Млехет-Шломо в соответствии с Рамбамом»).

РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ЗАПРЕЩАЕТ «окроплять» «чистую почву».

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ШИМЪОНА.

ЗАТОПЛЯЮТ РИС В СЕДЬМОМ ГОДУ. Рис, который пустил корни перед Рош-Гашана года швиит («Млехет-Шломо»), разрешается обильно поливать в седьмом году.

Мишна употребляет слово «затоплять» потому, что рис требует очень много воды — вплоть до того, что всю землю поля пропитывают водой.

Но есть также мнение, что речь здесь идет о рисовых сфихим («Тифъэрет-Исраэль»).

РАБИ ШИМЪОН ГОВОРИТ: «ОДНАКО НЕ ОБРЕЗАЮТ» — не срезают листья с побегов риса, чтобы повысить их качество, потому что работа, направленная на улучшение качества растения, запрещена в седьмом году.

Раби Шимъон не собирается возражать первому танаю, но дополняет его слова. Потому что, действительно, работа по орошению риса разрешена в году швиит, потому что ее цель — предохранить рис от гибели. Однако срезать его листья — запрещается, так как эта работа — ради улучшения роста самого растения, а такая работа запрещена в седьмом году.