כתבות

46 כתבות

Рав Бенцион Зильбер — על מצות השמיטהמשמעות המצוה. ברכה בזכות קיומה. עונש ביטולה. חשיבות קיום מצות שמיטה דרבנן וברכה מיוחדת על זה

סיום הש"ס ע"י תולדות ישורון

סיום הש"ס ע"י תולדות ישורון

לזכרו של מייסד הארגון הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל * התרחבות אדירה בהיקף הפעילות של הארגון הביאה לשיא במספר המשתתפים - כאלפיים איש * מכתב ברכה מיוחד של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א

רעיון עם תלמיד ישיבת "תולדות ישורון"
Send report