Версия для печати

אוירה מיוחדת... משפחתית...

רעיון עם תלמיד ישיבת "תולדות ישורון"

רעיון עם תלמיד ישיבת "תולדות ישורון"

 

 

 

עיתונאי:

 

 אתה הגעתה לארץ בתוכנית מיוחדת לנוער? בן כמה הייתה?

 

יהושע:

 

 הגעתי לבד, בלי תוכנית... הייתי בן 14.

 

עיתונאי:

 

 איך ההורים הסכימו שתיסע?

 

עיתונאי:

 

ההורים רצו שאמצא את בית ספר המתאים לי, אפגוש את אחי... הם רצו שאראה את הארץ.  היה לי כרטיס טיסה הלוך ושוב לחודש וחצי. החלטתי להישאר.

 

עיתונאי:

 

 מעין באתה?

 

יהושע:

 

מעיר זלנוגרד. זה עיר שנמצאת לא רחוק ממוסקבה.

 

עיתונאי:

 

מתי באתה אלינו, לתולדות ישורון?

 

יהושע:

 

למדתי כחודש וחצי בבית ספר בצפון הארץ, אבל לא כל כך הסתדרתי שם. היו שם הרבה עולים חדשים. לפני חופשת חנוכה עזבתי את בית ספר והחלטתי לחזור הביתה. הזמינו אותי לסמינר של תולדות ישורון שיתקיים בחנוכה. לפני-כן הייתה כאן כמה פעמים בשבתות. נשארתי אחרי חנוכה בירושלים.

 

עיתונאי:

 

כשהגעתה לפה הייתה בן אדם דתי?

 

יהושע:

 

לא. לא שמרתי כלום ולא הייתי דתי.

 

עיתונאי:

 

וכיצד התייחסת לעובדה שאחיך שומר מצוות?

 

יהושע:

 

שמחתי שהוא הלך בדרך הזאת וכיבדתי את בחירתו.

 

עיתונאי:

 

בכמה הוא יותר גדול ממך?

 

יהושע:

 

בשבע שנים.

 

עיתונאי:

 

מתי הוא הגיע לארץ?

 

יהושע:

 

אחי הגיע לפני כחמש שנים. הוא למד שנה וסיים תיכון. אחר-כך החליט ללכת ללמוד למכון לב- זה מכון טכנולוגי בירושלים. אחר-כך למד בקריית-מלאכי. עכשיו כמעט שנה הוא לומד בישיבת תולדות ישורון. זאת אומרת אנחנו גרים ואוכלים בפנימיית תולדות ישורון. רוב השיעורים ברוסית, אבל יש גם שיעורים ושיחות של רבני מיר: של הרב שמולביץ שליט"א, הרב פינקל שליט"א.

 

עיתונאי:

 

כמעט מיד מאז שהתחלתה לגור בפנימיית תולדות ישורון עשית ברית. איך החלטת לעשות זאת?

 

יהושע:

 

זו הייתה תקופה שהתבוננתי בעצמי וראיתי שאני ואבות אבותיי היו יהודים, וזה היה מאד חשוב לי.

 

יהושע:

 

איך הוריך התייחסו לברית שעשית?

 

יהושע:

 

הם עדיין לא יודעים. אני חוזר הביתה רק בקיץ. הם לא כל כך הסכימו עם ההחלטה שלי לשמור מצוות. הדור שלהם מאוד רחוק מיהדות, יותר רחוק שלנו.

 

עיתונאי:

 

איזה סוג של בחורים יש כאן? מי החברים שלך? אילו חיים יש פה?

 

יהושע:

 

הייתי ידיד של כולם. עם מישהו פחות, עם מישהו יותר. הכי השפיע עלי בוודאי אחי. אבל העיקר פה – זה אווירה מיוחדת, משפחתית. לכן נשארתי בארץ.

 

עיתונאי:

 

הנהלת הישיבה הסכימה שתגור בפנימייה, אבל התחלת ללמוד בבית-ספר דתי. למה לא הלכת לגור לפנימייה של בית-ספר? החלטת שעדיף להישאר עם אחיך?

 

יהושע:

 

הפנימייה שם לא כל כך טובה, כאן יותר טוב – כמו בבית. אני גר ליד אחי. כל הבחורים כאן מאוד נחמדים ושמחים, ויש כאן אוירה דתית. בפנימייה של בית-ספר חלק הבחורים בכלל לא דתיים. מאוד רציתי להיות כמו אחי. והחלטתי שיותר טוב לגור פה. אחר הצהריים אני הולך ללמוד לישיבה. שבתות פה מאוד טובים – הרבה אוכל טעים, זמירות יפות שבת, מגיעים רבנים חשובים. אבל אני רוצה לסיים תיכון, כדי לקבל בגרות.

 

עיתונאי:

 

אתה לא רוצה ללמוד בישיבה בגלל שרוצה קודם לעשות בגרות?

 

יהושע:

 

זאת באמת שאלה. בינתיים אני חושב: שאני אלך לישיבה עוד לפני שאסיים תיכון. ואם לא אז כשאני אחזור מהבית, אמשיך ללמוד פה. אלו התוכניות שלי עד הקיץ. בקיץ אני רוצה לנסוע לבקר הורים.

 

עיתונאי:

 

אתה כבר שומר את הכול? אני רואה שאתה קורא ספר בהלכות כשרות?

 

יהושע:

 

כן, אני משתדל. יחד עם זה אני מתכונן לנסיעה. אני עוד לא יודע איך להסביר לאימא שאני לא אוכל את מה שהיא מבשלת.

 

עיתונאי:

 

מאחל לך הצלחה רבה בכל מה שאתה עושה.

 

יהושע:

 

 

 

Send report