כתבות בעברית

96 כתבות

Рав Бенцион Зильбер — על מצות השמיטהמשמעות המצוה. ברכה בזכות קיומה. עונש ביטולה. חשיבות קיום מצות שמיטה דרבנן וברכה מיוחדת על זה
Send report