Версия для печати

פירסומי ניסא

הכנס השנתי של הארגון החשוב "תולדות ישורון" הפך כבר למסורת קבועה מזה שנים רבות. השנה שינו במעט ראשי הארגון את התכנית. במרכזה עמדה הכנסת ספר תורה מהודר שנכתב לע"נ של מייסד ונשיא הארגון, הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל, את ספר תורה לא תרם נדיב אחד או שניים. היו אלו אלפי יהודים שומרי תו"מ יוצאי רוסיה, שביקשו להיות שותפים לספר תורה זה, אשר נכתב לע"נ של מורם ורבם, מנהיגם של בני התורה ובעלי התשובה מגולת בריה"מ לשעבר.

היה זה מחזה מרהיב עין, עת מילאו ציבור גדול את השכונה הירושלמית "בית ישראל". הילדים שנשאו לפידים בידיהם, קל היה לזהותם שהם ילדים לאברכים יוצאי רוסיה. די היה להתבונן בהורים שהחזיקו בידיהם את ילדיהם הקטנים שהם שייכים לחבורה נפלאה זו, של יוצאי אותה גלות קומניסיטי שעקר מן השורש, ביד ברזל ובאכזריות נוראה, כל זיק של יהדות, של תורה ומצוות, ובזכותו של רבי יצחק זצ"ל חזרו לשורשם. לכור מחצבתם, וכלשונו המיוחד של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א במכתב ברכתו: "הוא הגבר אשר קיבץ עצמות הנדחות אחת אל אחת לקומם, להקים ולבנות בני תורה יוצאי ארצות חבר העמים".

התהלוכה מתקרבת לישיבת "תולדות ישורון". לתלמידי הישיבה מצטרפים גם תושבי השכונה ותלמידי ישיבת "מיר". הקשר בין שתי הישיבות הוא בכל ימות השנה. תלמידי הישיבה המתגוררים בפנימיה, לומדים ומתפללים בבית המדרש רק בשבת, ובכל ימות השבוע הלימודים מתקיימים באחד מבתי המדרש הסמוכים לישיבת מיר, שם הם זוכים לשיעורים מפי רבני הישיבה. הבחורים המצטיינים אשר חפצים לעבור לישיבות רגילות, זוכים לעידוד רב בצעד זה, כך גם הבחורים שמתחתנים, ממשיכים את לימודם בכולל, ולומדים בחברותות עם אברכים בישיבת מיר.הכנסת ספר תורה

והם נעים בשירים ובריקודים לכבודה של תורה בין הרחובות הצרים של השכונה, כשנרות החנוכה מאירים מכל הבתים בסביבה, סבבו את מאות החוגגים באור יקרות, אורה של תורה. כן. גם המתיוונים הרשעים ביקשו לעקור את התורה, אך המעטים ניצחו את הרבים. החלשים את הגבורים. התהלוכה הגדולה המחישה לכולם את נס החנוכה בדורינו. את נס פך השמן הטהור שמוסיף והולך. הגאון רבי בן-ציון זילבר שליט"א, השמיע דברים קצרים לפני שספר התורה הוכנס לארון הקודש.

 

מספר ימים לפני המעמד, ביקרו רבני וראשי ארגון "תולדות ישורון" בבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, אשר

 התכבדו לכתוב את האותיות האחרונות בספר התורה. מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א חיזק ועודד בדברים חמים את הבאים, שימשיכו בדרכם, להגדיל תורה ולהאדירה בקרב יוצאי רוסיה. במכתביו מידי שנה בשנה לכנס "תולדות ישורון", התבטא מרן שליט"א בביטוים יחודיים על הארגון ומייסדו, ואת רבי יצחק זצ"ל נהג תדיר לכנות כ"ידידי".

 מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שכינה את רבי יצחק זצ"ל עוד בחיי חיותו כאחד מל"ו הצדיקים של דורנו, קיבל בחום רב את בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי בן- ציון זילבר שליט"א, הממשיך את דרכו של אביו בהנהגת יוצאי רוסיה ואת כל המוסדות הנפלאים של ארגון "תולדות ישורון", אליו הצטרף הגאון רבי משה אליעזר רבינוביץ שליט"א מחשובי המנהלים הרוחניים בעיר התורה ליקוועד, המרכז את מלאכת הארגון והסיוע ל"תולדות ישורון" בארה"ב, אשר זכה לקבל ברכה חמה על פעילותו החשובה.

מירושלים המשיכה המשלחת לבני-ברק, למעונו של הגאון הגדול רבי אהרן י. ליב שטינמן שליט"א. הגאון הגדול ראי"ל שליט"א קבלם בחמימות מיוחדת. למשלחת אליהם הצטרפו חלק מבני הישיבה כדי לקבל את ברכתו אמר את הדברים הבאים:

 

"רבי יצחק היה צדיק גדול מאוד. היתה לו מסירות נפש לאידישקייט. כל החיים שלו היו מסירות נפש. והישיבה שלו זה דבר גדול מאוד. ונקווה שיצאו ממנה תלמידי חכמים יראי שמים. ויהיה הרבה נחת לכלל ישראל , שיהיו צדיקים ותלמידי חכמים". לאחר מכן ביקרו אצל גדולי ישראל הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א והגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א.

 

לאחר המעמד המיוחד של הכנסת ספר תורה, התקיימה סעודת מצווה ששולבה עם הכנס השנתי של "תולדות ישורון" באולמי זוויהל" הגאון רבי בן-ציון זילבר שליט"א הודה בדבריו לכל אלו שהשתתפו בכתיבת ספר התורה, וכן בירך את רבני תולדות ישורון ונשותיהם בציינו, שעיקר הפעילות של "תולדות ישורון" כוללי ערב, מתקיימת בשעות הערב, ופעילותם של האברכים בשעות אלו, היא בזכותם של הנשים היהודיות.

 

כן נשאו דברים, תלמידו הקרוב של רבי יצחק זצ"ל, הרב הגאון רבי יגאל פולישוק שליט"א העומד בראש המחלקה לדוברי רוסית בישיבת הר"ן וכן חתניו של רבי יצחק זצ"ל, הרב הגאון רבי חיים זבדי שליט"א, הרב אברהם קופרמן והרב יוסף שווינגר. כן נשא דברי ברכה הרב אברהם גרינבוים, נציג קרן וולפסון.

 

את המשא המרכזי של המעמד, נשא הגאון רבי משה אליעזר רבינוביץ שליט"א שהגיע במיוחד למעמד מארה"ב, הוא פתח את דבריו בסיפור מעניין, על כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, שבעת ששהה בארה"ב, פנה אליו יהודי עשיר והציע לו, שהוא מוכן להעמיד לרשותו את כל הכספים שהוא זקוק עבור הישיבה והמוסדות באשדוד, ובתמורה לכך הוא מבקש לקבל הבטחה, להיות במחיצתו בעולם הבא. האדמו"ר זצ"ל השיב לו, שלא יכול להבטיח לו זאת, מאחר וכל אלו שעברו את אימי השואה, ועברו יחד עמו את מוראות מלחמת העולם השניה באושוויץ, הרי כל אלו שהיו עמו, יש עבורם מחיצה נפרדת. מי שלא היה שם לא יכול להיות במחיצתם.

"אלו שהיו תחת השלטון הסובייטים באותה מדינה שעקרה את הדת, היהודים שעברו את תקופת סטאלין, נמצאים במחיצה אחרת. לכל אחד מהם יש סיפור משלו איך הוא עבר ואיך שהוא הצליח להגיע עד כה וזה קידוש השם הגדול והאמיתי. כשראיתי את היהודים שעד לפני שנתיים שלוש לא ידעו כלל שהם יהודים ברוסיה, והם באים לכאן ואחרי זמן קצר והופכים לבני תורה, ומדובר באלפים בכל ארץ ישראל, אז איזה זכות יש לי לעמוד ולדבר כאן".

 

בסיום דבריו אמר, כי תולדות ישורון, הוא מצד אחד זה נס נסתר אבל מצד שני זה נס גלוי. שיזכו כולם, כולנו יחד לראות את הכהן הגדול מדליק את המנורה בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו".

 

 בסיום הכנס הכריז מנכ"ל "תולדות ישורון" הרב אברהם כהן, על ההכנות לכנס חנוכה בשנה הבאה שבו בס"ד יחגגו את סיום הש"ס לע"נ של הגה"צ רבי יצחק זצ"ל בכל הכוללים של "תולדות ישורון" הפרוסים בכל רחבי הארץ.

 

 

Send report