Версия для печати

מעמד אדיר של סיום הש"ס בכנס השנתי של ארגון תולדות ישורון

לזכרו של מייסד הארגון הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל * התרחבות אדירה בהיקף הפעילות של הארגון הביאה לשיא במספר המשתתפים - כאלפיים איש * מכתב ברכה מיוחד של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א

הכנס השנתי של ארגון "תולדות ישורון" במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, נערך השנה באולמי "בניני האומה" בירושלים, ושיאו היה, במעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י מאות האברכים הפעילים במסגרת הארגון, אשר נלמד לזכרו ולעילוי נשמתו של מורם ורבם של יוצאי רוסיה הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל.

 

פעילותו של ארגון "תולדות ישורון" מתפרסת כיום ביותר מ-50 ישובים ושכונות ברחבי הארץ בהם מתגוררים עולי רוסיה, כאשר במסגרות הרבות לומדים כיום למעלה מ-1200 איש. הארגון שם לו למטרה שלכל יהודי דובר-רוסית תהיה אפשרות להתקרב לתורה ע''י לימוד בחברותא בערי ישראל, מנהריה בצפון עד ערד ובאר-שבע בדרום.

 

הארגון אף פתח ישיבה מיוחדת לאלה שהחליטו להשקיע את כל זמנם ומרצם בלימוד התורה, וכיום לומדים בישיבה למעלה מ-30 תלמידים, ובוגרי הישיבה מקימים בתים על טהרת הקודש וממשיכים את לימוד התורה בכוללים שונים, וכן בחורים ממשיכים ללמוד בישיבות רגילות. "עמוד השדרה" של הארגון, הוא הכולל ללימוד הלכה בו לומדים כיום כ-20 אברכים דוברי-רוסית חשובים, שיהפכו ברבות הימים למורי הלכה ותורה ליוצאי רוסיה.

 

בנר רביעי של חנוכה, נערך כמידי שנה הכנס השנתי של ארגון "תולדות ישורון". ההתרחבות בפעילות הארגון, הביאה השנה למספר שיא של משתתפים בני תורה ותלמידיהם – כאלפיים איש אשר הגיעו במערך הסעות של אוטובוסים מכל רחבי הארץ.

 

יום לפני המעמד, התקבלה משלחת של "תולדות ישורון" בראשותם של הגאון רבי בן-ציון זילבר שליט"א והגאון רבי משה אליעזר רבינוביץ שליט"א במעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, אשר הרעיפו את ברכתם החמה למעמד. המשלחת ביקרה בבתיהם של הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגראי"ל שטינמן שליט"א, הגר"ח קניבסקי שליט"א והגרמ"י ליפקוביץ שליט"א.

 

את המעמד הנחה בהתרגשות רבה, הגאון רבי משה אליעזר רבינוביץ שליט"א מליקווד, אשר עומד לימין הארגון בפעילויותיו הברוכות והחשובות, אשר ציין בדבריו את הדגש בפעילות הארגון בקרב ציבור הנשים שעלו מבריה"מ לשעבר, כאשר פעילות זו כבר הניבה פירות, בבואם של ציבור נשים גדול למעמד.

 

בתחילת המעמד, הוקרא מכתב הברכה של הגרי"ש אלישיב שליט"א: "ארגון תולדות ישורון אשר יסדו הרה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל נתפרסם בזכות היותו בריח המחבר בין בני התורה יוצאי רוסיה, לפעול להרבות כבוד שמים ותלמוד תורה בכל מקום בארה"ק בו נמצאים יוצאי רוסיה. וביום שמחתם לגמרה של תורה – סיום הש"ס והתכנסותם יחד לקיים אז נדברו יראי ד', הנני לברך את הרב הגאון ר' בן ציון זילבר שליט"א העומד בראש הארגון ואת כל האברכים והמסייעים לארגון חשוב זה, כי חפץ ג' בידם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה".

 

מנכ"ל הארגון, הרב אברהם כהן פתח את שורת המברכים כאשר ביקש לנצל את ההזדמנות החגיגית כדי להביע תודה מיוחדת לכל ציבור האברכים  ובני משפחותיהם שמוסרים שיעורים ולומדים בחברותות ברשת כוללי הערב וכן במערך השיעורים הגדול שפועל במסגרת הארגון. כן הודה לכל האברכים ולתלמידיהם וכן לאברכים  דוברי רוסית שאינם קשורים לארגון שלקחו על עצמם ללמוד את כל הש"ס.

 

"הכנס הזה כבר הפך למסורת שתולדות ישורון מארגן בחנוכה אירוע חגיגי והשנה האירוע הוא מיוחד חגיגת סיום הש''ס בבלי לזכר מורנו הרב יצחק זילבר. התוכן העיקרי של פעילותנו הוא הוראת התורה. וכשאנו מדברים על קירוב יהודים דוברי-רוסית לתורה מדובר בקירוב שהוא לימוד התורה. ולכן סיום הש''ס הוא הזכר ון הטוב ביותר לרבי יצחק זצ"ל שהקדיש את כל חייו להוראת התורה, ורובנו שנאספנו כאן הם תלמידיו או תלמידי-תלמידיו".

 

לאחר מכן נשאו דברים הגאון רבי בן-ציון זילבר שליט"א העומד בראש ארגון "תולדות ישורון" וממשיך את מפעלו הכביר של אביו זצ"ל, הגאון רבי יגאל פולישוק שליט"א ר"מ בישיבת הר"ן בירושלים, הגאון רבי משה פטרובר שליט"א ראש כולל ההלכה של "תולדות ישורון", הרה"ג רבי אברהם קרהן שליט"א ר"מ בישיבה בארה"ב, מראשוני האברכים שאינם דוברי רוסית אשר לימדו במסגרת הארגון, וכן הרב אליעזר רוזנר מנהל קרן וולפסון בארץ.

 

במרכז המעמד, נשמעו דבריו של הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א שגם התכבד לסיים את הש"ס. בסיום דבריו, פנה לאולם בו שהו מאות ילדים תשב"ר שנולדו להורים יוצאי רוסיא בארץ ישראל, אשר ביקשו כל אחד לקבל את ברכתו. התרגשות רבה אחזה במשתתפים, כאשר הילדים פצחו בשירה אדירה "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו... והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת", ובכך המחישו לעיני כל את המשמעות העמוקה של התפילה, של ילדי תשב"ר שהוריהם היו עד לא מכבר עדיין שקועים הרחק מעולמה של תורה ויהדות, בעולם הקומיניזם שהרחיק מהם כל זיק של יהדות ומסורת ישראל.

 

במעמד השתתפו גם הרבנים הגאונים: רבי משה שפירא שליט"א, רבי חיים סרנא שליט"א, רבי אברהם שמאולביץ שליט"א, רבי אליהו אבא שאול שליט"א, ח"כ הרב אברהם רביץ הרב אברהם גרינבוים וכן ראשי ארגונים וקהילות של יוצאי רוסיה.

 

 

Send report