Версия для печати

ורק מקומו של רבי יצחק נפקד

בחנוכה האחרון, נערך הכנס השנתי של ארגון "תולדות ישורון" במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל  שליט"א, הארגון שהוקם על-ידי מורם ורבם של יוצאי רוסיה הגה"צ רבי יצחק יוסף זילבר זצ"ל ובנו וממשיך דרכו הגאון רבי בן ציון שליט"א. בכתבה נרחבת אודות פעולות הארגון בשכ' נוה אליעזר בתל-אביב, התיחסנו לעובדה כי השנה העיקר היה חסר, ומקומו ודמותו של רבי יצחק זצ"ל נפקדה מבימת הכבוד.

          בכנס הוקראו מכתביהם של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ע"י נאמן ביתו הגר"י אפרתי שליט"א ושל הגאון הגדול רבי אהרן י. ליב שטינמן שליט"א, שנבצר ממנו ברגע האחרון להשתתף בכנס. השתתפו ונשאו דברים במעמד הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א והגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל שליט"א.

          כן השתתפו ונשאו דברים הרבנים הגאונים : רבי חיים סרנא שליט"א, רבי משה שפירא שליט"א, רבי יצחק אזרחי שליט"א, רבי ישראל גסס שליט"א, רבי אברהם שמולאביץ שליט"א, רבי שלמה ניימן שליט"א, רבי יוסף בן פורת שליט"א, רבי חיים זבדי שליט"א, רבי יגאל פולישוק שליט"א, רבי אשר קושניר שליט"א, רבי אברהם גרינבוים שליט"א, רבי יהודא גורדון שליט"א, וכן ראשי מרבית הארגונים העוסקים בקרב העולים מרוסיה: "שבות עמי" ,"תורת היים", "בית אולפנא", "נתיב בינה", "וקמת ועלית" ועוד.

          עשרות רבות של אוטובוסים מכל רחבי הארץ, הביאו לכנס השנתי ציבור עצום של בני תורה ותלמידיהם, ובמרכז הכנס אותו הנחה הרב יוסף שוינגר, היו דבריו של הגאון רבי בן ציון זילבר שליט"א שמונה למלא את מקום אביו זצ"ל בראש הארגון. כן העלו הדוברים על נס את הפעילות העצומה והנפלאה של "תולדות ישורון".

          מנכ"ל הארגון, הרב אברהם כהן, העניק מענקים מיוחדים מקרן שהוקמה  ע"ש ולזכרו של הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל לסמינר "עולי נתיב" בניהולם של  הרבנית ח. קופרמן והגב' ח. לרנר, לארגון "אור תורה" שמנוהל ע"י הרב מיכאל גוכברג, לקהילת יוצאי קווקז בשכ' נוה אליעזר בניהולו של ר' שמואל סימנטוב, וכן לפרוייקט "מרכז משפחה יהודית" שמנוהל ע"י מר יצחק פינטוסביץ.

                   תלמידי "תולדות ישורון" שציפו לשמוע את דבריו של הגאון הגדול רבי אהרן י. ליב שטינמן שליט"א בכנס, בקשו לבוא למעונו בבני-ברק ולשמוע דברי חיזוק, ואכן לפני מספר ימים הגיעה קבוצה גדולה לבית ברח' חזון-איש יחד עם הגאון          רבי בן-ציון זילבר שליט"א וראשי "תולדות ישורון", והגאון הגדול ראי"ל שליט"א שוחה עמם דברים שהפיחו במשתתפים עידוד וחיזוק גדול בדרך בה החליטו לילך, דרך התורה והמצוות.

 

 הרב שטינמן שליט"א מקבל תלמידי תולדות ישורון       

"אתם מרגישים את האושר שהקב"ה נתן לכם, שאתם יכולים להיות כאן, למרות שגם כאן יש חסרונות, אבל שמה מכל הבחינות: הגויים לא כ"כ אוהבים את היהודים, גוי לא אוהב יהודי, וברוך ד' שאתם זוכים שכאן אתם יכולים (ללמוד את התורה שהקב"ה נתן רק לכלל ישראל. באמת הגויים הם כ"כ רשעים, בגלל שאין ,להם תורה, הם רוצחים, הם שיכורים, הם חיים על  השיכרות, הם גנבים. עוד זכורני כשהייתי ילד (אמנם לא הייתי ברוסיה, רק בפולין) לא היו יכולים להשאיר דבר בחוץ בלילה, כי בבוקר כבר לא היה זכר מזה, ונדמה לי שברוסיה עד היום זה ככה, אם אתה משאיר דבר, בבוקר כבר אין זכר מזה. 

ולמה הם כל כך גרועים? כי אין להם תורה ואילו אתם זוכים ללמוד תורה שהקב"ה נתן רק לכלל ישראל. ברוך ד' שאתם זוכים להיות בארץ ישראל ויכולים לקיים את התורה. ואם אחד רק ירצה, הוא יכול ללמוד את התורה ולקיים את התורה, לכן אתם צריכים לעלות יותר ויותר, להרגיש את החסד מה שהקב"ה נתן לנו שאנחנו זוכים לחיות חיי תורה.

            ד' יעזור שכולכם תעלו באמת, תעלו בתורה, תעלו ביראת שמים. תדעו שהקב"ה מנהיג את העולם ועושה חסד: אנשים שראו את המדינה ההיא שכולם גוים רשעים, ועכשיו זוכים להיות כאן, זה חסד מהקב"ה. והקב"ה יעזור שתעלו עוד ועוד בתורה ויראת שמים, ויהיה הרבה נחת מכם, כל אחד יבנה בית ויהי' לו משפחה, ולא כמו שם שיש הפקרות, שהכל הפקר. אתם צריכים להיות מאושרים, ומכח זה תעבדו את הקב"ה בשמחה ובנחת רוח. יעזור הקב"ה יעזור לכל אחד מכם, שתזכו לבנות בית, לבנות משפחה, וכולכם תהיו מאושרים, וכולנו נזכה לגאולה האמיתית.

  

הרב קניבסקי שליט"א מקבל תלמידי תולדות ישורון

בתום הדברים, נגש כל אחד מהמשתתפים והתייעץ עם הגאון הגדול רבי אהרן י. ליב שטינמן שליט"א בשאלות פרטיות מגוונות, ולכל אחד מהם הקדיש הגאון הגדול ראי"ל שליט"א תשומת לב רבה, כדי לעודדם ולחזקם בדרכם העולה בית ק-ל. משם המשיכו לביתו של הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, וכל אחד מהמשתתפים זכה לקבל את ברכתו.

עיתון "יתד נאמן" פרשת שמות התשס"ה

 

Send report