Версия для печати

הסתיים איסוף כספים לכתיבת ספר תורה

הסתיים איסוף הכספים עבור כתיבת ספר התורה לעילוי נשמתו של הרב יצחק זילבר זצוק''ל

בנובמבר 2007 נגמר איסוף הכספים לשם כתיבת ספר התורה לעילוי נשמתו של הרב יצחק זילבר זצוק''ל.

כתיבת ספר התורה היא מצווה "נדירה" שמקיים אותה בדרך כלל בן-אדם אחד או כמה בני-אדם בכך שהם תורמים כסף לעילוי נשמות קרוביהם. אך עם ספר התורה הזה המצב הייה שונה. מספר עצום של יהודים דוברי רוסית שמחו להשתתף בקיום המצווה של כתיבת ספר התורה לעילוי נשמתו של הרב יצחק זילבר זצוק''ל.

את הכסף קיבלנו מאנשים אלמוניים, מקבוצות שלמות. מעניין שבמשרד תולדות ישורון נרשמו 614 תורמים הלא-אלמוניים, אלה שאנו מכירים אותם בשמותיהם. מעניין שהמספר הזה – 614, תרי''ד, הוא מספר המצוות – תרי''ג ועוד אחת. המצווה של כתיבת ספר תורה היא האחרונה בסדר מצוות התורה.

איסוף הכספים נמשך יותר מ-3 שנים החל מאוגוסט 2004, לאחר פטירתו של הרב יצחק זילבר זצוק''ל. אין זה סוד שרבים מ"דתיים דוברי רוסית" אינם עשירים. לכן בממוצע האנשים "קנו" אות אחת או שורה אחת בספר. התרומה המינימאלית היוותה דולר אחד, התרומה המירבית – 3000 דולר.

ספר התורה הוכנס בחנוכה של שנת תשס''ו לישיבת תולדות ישורון, ובחורי הישיבה משתמשים בו לקריאה בתורה. לטקס עצמו – הכנסת ספר התורה - הגיעו מאות אנשים והטקס הייה לחגיגת התורה ממש.

הננו באים להביע את תודתנו הרבה לכל אלה שהשתתפו בכתיבת ספר התורה הזה, ולא משנה איזה סכום תרמתם. הרי העיקר הוא – שאיפת לבכם לקיים מצוות התורה ולגרום לחיזוקה והתפשטותה בקרב יהודים דוברי רוסית.

רוצים לעזור לנו? אנו זקוקים לעזרתכם!
Send report