Версия для печати

עשר שנים עברו מיום פטירתו של הרב יצחק זילבר זצק"ל

עם מלאות עשור לפטירת מורנו הרה"צ

רבי יצחק יוסף זילבר זצוק"להרינו להזמינכם לערב זיכרון לעילוי נשמתו הטהורה והקדושה בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים, מרביצי תורה מרצים, רכזים ור"מים של כוללי ערב ושאר הפעילות הנעשת במסגרת ארגוננו תולדות ישורון.

הערב יתקיים אי"ה במרכז תולדות ישורון

בח" אב תשע"ד, יום ראשון (3.8.14(

בשעה 19:00

ברח" כיסופים 17, שכונת רמות, ירושלים

במהלך הערב תעלה מורשתו של רבינו הרה"צ רבי יצחק זילבר זצוק"ל, מייסד אירגוננו ותנועת התשובה של בני תורה ובעלי תשובה יוצאי ברית המועצות.

19:00 תפילת מנחה

19:15 המשא לזכרו הטהור ע"י מרנן ורבנן שליט"א

20:30 מעריב

20:50 לימוד משניות

21:30 הענקת תעודת כבוד לרבני ורכזי תולדות ישורון

וקריאת שם והקדשת מרכז תולדות ישורון

ע"ש ולזכר מורינו הרה"צ רבי יצחק יוסף זילבר זצק"ל

ערב לנשים

יתקיים בג" אב 30/07/2014

במרכז תולדות ישורון

רח" כיסופים 17 , שכונת רמות, ירושלים

19:00 התכנסות

19:15 שיעור ע"י רבנית חוה קופרמן, ביתו של הרב זצוק"ל

עליה לקבר

תתקיים בח" אב 4/08/2014

בהר המנוחות

אוטובוסים יצאו מסנהדריה המורחבת 117

בשעה 10:00

Send report