Версия для печати

הרב יצחק זילבר

הרב יצחק זילבר הרב יצחק זילבר זצ"ל היה סמכות ההלכתית הגדולה והמקובלת על כל הקהילות של שומרי מצוות דוברי רוסית, מנהיג תנועה לקרוב יהודי רוסיה למסורת ולשורשים.

בזמן מחלתו בחורף שנת 2000-1999 דחף הרב יצחק זילבר זצ"ל את תלמידיו הצעירים לארגן שיעורים, הרצאות וכוללי ערב חדשים עבור עולים מחבר העמים.

תנועה המונית זו הפכה לקראת אביב שנת 2000 לארגון "תולדות ישורון", אשר התרחב לרשת לימודים גדולה עבור יהדות רוסיה לאנשים בני גיל הביניים. אחרי פטירתו של הרב יצחק בשנת 2004 הארגון פועל בנשיאות בנו הגאון רב בן ציון זילבר, שליט"א.

כיום פועלים מטעם ארגון "תולדות ישורון" כ-250 רבנים, מרצים ומלמדי תורה.

הרב יצחק זילבר זצ"ל נולד כמה חודשים לפני המהפכה הקומוניסטית בשנת 1917 בעיר קזן שברוסיה. אביו סירב לשלוח אותו ללמוד בבית הספר המקומי שהיה מלא בכפירה ובמקום זה לימדו בעצמו.

כבר בגיל 15 הרב יצחק זילבר זצ"ל מסר שיעורים בכל העיר למרות שהדבר היה אסור. ידיעותיו הרחבות עזרו לו להתקבל לאוניברסיטה ולקבל תעודת מורה למתמטיקה.

אחרי מלחמת העולם השניה נשפט הרב יצחק זילבר זצ"ל ונשלח למחנה אסירים שבו, למרות תנאים בלתי אנושיים ובמסירות נפש לא רגילה, הצליח לשמור שבת.

לאחר שחרורו חזר לקזן ושם הרב יצחק זילבר זצ"ל לא נתן לילדיו לבקר בבית הספר בשבת ולכן רצה הק.ג.ב. לשלול ממנו זכות הורות. הוא ברח לטשקנט ובשנת 1972 עלה לארץ. עד עליתו ארצה סיים מספר פעמים את כל הש"ס. גם בנו הרב בן ציון, שליט"א, שהיום הוא המנהיג הרוחני של תולדות ישורון, הצליח ללמוד חצי ש"ס בעל פה תוך התנכלויות תמידיות בברית המועצות.

בהגיעו ארצה הזדעזע הרב יצחק זילבר זצ"ל מכל מה שראה - אנשים בכל מקום חיללו שבת. הוא נזכר שכאשר הגיע ארצה אף בעל תשובה לא היה בתוך עולים חדשים מרוסיה.

הרב יצחק זילבר מניח תפילין לאחד ממשתתפי תוכניות תולדות ישורון הרב יצחק זילבר זצ"ל הקדיש את כל כולו לקרוב עולי רוסיה לתורה. היו זמנים שאשתו יכלה להניח את נרות השבת על השולחן רק כמה דקות לפני הדלקת נרות כי עד אז ערכו על אותו שולחן ברית מילה...

כמו כן הרב יצחק זילבר זצ"ל עזר לנשים מרוסיה לקבל גט. הוא נסע למקומות נדחים בכל העולם בשביל לאתר את בעליהן הנעלמים.

למעשה כל בני התורה הרוסים הם תלמידי הרב יצחק זילבר זצ"ל. הרב יצחק זילבר זצ"ל היה מקורב מאוד להרה"ג ר' משה פיינשטיין זצ"ל וכל גדולי התורה מכל העולם היו סומכים עליו.

הרה"ג ר' יוסף שלו' אלישיב שליט"א אמר שהוא היה אחד מל"ו צדיקים של הדור.

Send report