Версия для печати

שדרות: תורה נגד טילים

תולדות ישורון פתח שיעור לנשים בעיר שדרות

השבוע תולדות ישורון פתח בסייעתא דשמיא שיעור לנשים בעיר שדרות. כ-20 נשים האזינו להרצאתה של המורה המפורסמת מעיר נתיבות לאה בלקין.

מובן לכל, שהשיעור הזה איננו שיעור רגיל. הטילים ממשיכים ליפול על הערים שבגבול רצועת עזה ובראש ובראשונה על העיר שדרות. והננו רואים כי כל הכוח של צה''ל לצערנו אינו מספיק כדי לפתור את הבעיה.

המסורת היהודית אומרת כי עם ישראל חזק לא בכוח הנשק אלא בכוח התורה – בשמירת מצוות ד', בחיזוק לימוד תורה. גם אנחנו בהיסטוריה הקצרה של הארגון שלנו ראינו נס גדול – במאי 2002 לאחר שנתיים של ירי בשכונת גלה בירושלים תולדות ישורון פתח בשכונה כולל ערב. אין אנו יודעים אם זה היה נס או מקרה מפתיע, אך דווקא באותו זמן נגמר הירי בגילה...

אנו מקווים כי גם היום תפילותינו יתקבלו: שייפסק ירי הטילים על ערי ישראל, שלא ייהרגו אנשים חפים מפשע, שבזכות הפצת התורה בעם ישראל יבוא משיח במהירה בימינו.

Send report