Версия для печати

הלווית בתו של הרב זילבר זצ''ל

ההלוויה תתקים בשעה 12 בהר טמיר, בהר המנוחות

מרת פרומא מלכה שוינגר ע"ה

אוי לנו כי הושברנו

בבכי, באבל וביגון גדול, הננו מבכים מרורים את פטירתה בדמי ימיה

של האשה החשובה והצדקנית, מעמודי התווך לקירובם של עולי בריה"מ לשעבר לשמירת תורה ומצוות, אשה רבת פעלים לחסד וצדקה

מרת פרומא מלכה שוינגר ע"ה

אשר עמדה לימין אביה, מורנו ורבנו הגדול, מייסד ארגוננו, אביהם ורבם של בעלי התשובה יוצאי בריה"מ לשעבר

רבי יצחק זילבר זצ"ל

ההלוויה תתקיים היום, ערב יום הכיפורים בשעה 11:30 בהר תמיר (הר המנוחות) ירושלים.

והננו מביעים את תנחומינו לבעלה הרב יוסף שליט"א העומד לימיננו תמיד במסירות נפש גדולה ולכל ילדיה היקרים שיחי'

לאחיה, הגאון רבי בן-ציון זילבר שליט"א ממשיך דרכו של אביו זצ"ל העומד בראש ארגוננו .

לרבנית חוה קופרמן תליט"א, לרבנית שרה זבדי תליט"א

ולכל בני המשפחה

בנחמת ציון וירושלים תנוחמו ובהמשך מעשיה הגדולים והכבירים של הנפטרת ע"ה תמצאו נחומים.

המתאבלים ומנחמים:

הנהלת הארגון – רבנן ותלמידיהון

.

Send report