Версия для печати

כל דולר שמגיע מטרתו להחזיר עוד יחודים בתשובה

כל דולר מגיע למטרה לעשות עוד חוזרים בתשובה!

במהלך חנוכה הרה"ג רבי  רבינוביץ שליט"א, יושב ראש ארגון תולדות ישורון בארצות הברית,  נפגש עם הרב רוזנר שליט"א, מנהל קרן וולפסון. התלהבותם היתה מעל ומעבר, הם שבחו את הארגון, ותמיכתם חמם את הלב. לפגישה הצטרפו גם רב אברהם כהן ורב יהודה אברך.

הרב רוזנר: "תולדות ישורון" אחד מהתוכניות הכי מוצלחים שלנו! אתם באמת עושים עבודה. לא צריך למכור לאף אחד את העבודה שהם עושים. הם מאוד מצליחים במה שהם עושים

ומר וולפסון רואה שהם מאוד מקדשים את עצמם ואמינים לתוכנית. לא צריך להסביר לאף אחד  שהתרופה הכי חזקה נגד חילוניות הרוסי  פה בארץ זה תולדות ישורון. זה אחד מהפרויקטים הכי טובים של וולפסון!"

 

הרב רבינוביץ: מה הקריטריון כדי לקבל תמיכה מקרן וולפסון?

הרב רוזנר : יש פיקוח גדול מאוד לאשר שמקבלי המלגות משתמשים בכסף בשימוש נכון. יש לנו מערכת של בדיקות. אנחנו רוצים להיות בטוחים שכל דולר הולך לתוצאה שמטרת הדולר הזו חייב להיות. אני יכול לספר לכם עליהם. הם ממלאים את דרישתנו מעל ומעבר! אם אנחנו אומרים להם להביא 100 בעלי תשובה בתקציב מסוים, הם מביאים 300,200!

יש ב"תולדות ישורון" משהו, איזה  חן שמושך אנשים, אני מנחש שמה שהם אומרים זה 'תנסו, אם תאהבו,תקנו את זה'. הם הופכים את התלמידים לבני תורה בגלל שהם הולכים עד הסוף עם האמת. זה הצלחתם! הם עובדים עם הרוסים: הדבר הטוב הוא שהם מוכרים זה האמת, הם לא מוכרים סוכריות. אחרים מחלקים סוכריות כדי לספר להם סיפור, והם חייבים לספר להם סיפורים כדי להכניס אותם. המסר של הרבנים הוא ברור-כפי שאנחנו מכירים את זה. תולדות ישורון  הולך עד הסוף עם זה.

הרב רבינוביץ: האם יש הבדל בקרוב חילונים ישראלים לקרוב של הרוסים?

הרב רוזנר : כן. קודם כל, יש הבדל גדול בניהם. הבעיה הכי גדולה ביהדות בארץ היום,היא הרוסים.

לחילוני יש מערכת של מסורת,וכן זה יותר קל להחזיר אותם. הרוסים הביאו איתם לארץ תרבות זר. זה למה שיותר קל עם הישראליים. תולדות ישורון חורט שינוי במצב הזה, ובזכות זה יכלו לעצור את ההשפעה הרעה שנגרמת מהתרבות הזרה הזאת, ושיזכו להמשיך לעולם ועד.

הרב רבינוביץ:  הדרך לתשובה בעצמה היא שונה, וכן זה כל כך חיוני וחשוב להמשיך.

הרב אברהם כהן,מנהל תולדות ישורון: כל העזרה שנתנו ב15 שנים אחרונות ליוצאי רוסיה בנה את התשתית. כעת יש לנו 350 אבריכם ואבריכיות, שזה אומר 350 מלמדים, וכל אחד יכול לבנות לעצמו מקום ולהמשיך. עכשיו זה הזמן לעזור ולתמוך! בהתחלה זה היה יותר קשה, עכשיו זה יותר קל.

הרב רוזנר :  כל ההצלחה שאנחנו רוצים זה בכדי שהעם שלנו תישאר איתנה באמונתה, אמונה בהקב"ה, בדת שלנו, התורה והמצוות המעשיות. זה הדבר היחיד, וזה הוכח. כבר 2,000 שנה קיימת העם היהודי ובלי ארץ, איך זה יכול להיות? התשובה הנצחית היא, אמונה בהקב"ה והתורה. הקושי הוא כוח אדם. הנה ההצלחה של תולדות ישורון! אתם מיצרים את הכוח אדם שלכם. הדבר המדהים הוא, מי עוד היה יכול לקרב את הרוסים, אם לא רוסים, והם עושים את העובדה הזאת. הם מביאים אותם, מלמדים אותם ומכשירים אותם להיות חונכים, רבנים, ואנשי השפעה. הם מצליחים להשפיע על האחים ואחיות שלהם ללכת בדרך של עם ישראל חי, לעולם ועד. אתם יודעים, כשאתם הגיעו אלי בפעם הראשונה ראינו למי אנחנו עוזרים, ואת מי אנחנו  מנחים: הם ההשקעה הכי טובה לכספו של מר וולפסון. אפילו מר וולפסון רואה שהשתלם השקעה והשתלם ובגדול!

סרטון מהפגישה

Send report