Версия для печати

"נס חנוכה של ימינו"

הכנס השנתי של "האנשים השומרים על פך השמן הטהור"

אלפים בכנס השנתי של ארגון "תולדות ישורון" – הארגון הארצי הגדול ביותר לפעילות תורנית בקרב יוצאי חבר המדינות בארץ, בראשות הגה"צ ר' יצחק זילבר שליט"א. מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: "המקרבים והמתקרבים צריכים להיות שמחים שזכו להתקרב... כי מי יודע מה יהיה הסוף של אלו שלא זכו"

היה זה מראה מרהיב לראות את עשרות האוטובוסים המביאים מאות אברכים ותלמידים דוברי רוסית ובני משפחותיהם מרחבי הארץ. כך התקבצו ובאו להם מגידי השיעורים, החברותות והתלמדים למעמד מרגש בכנס השנתי של ארגון "תולדות ישורון".

      מארגני הכנס הופתעו מהכמות האדירה  של משתתפים: 320 מרצים ואברכים פעילים

מ"תולדות ישורון" ולמעלה מ  - 1200 תלמידים ועוד מאות שנוספו והגיעו: גדולי הרבנים, מנהלי מוסדות העוסקים בקירוב רחוקים בקרב העולים מרוסיה, ידידי

ותומכי הארגון - עד שלא נותרו מקומות ישיבה.

 

 

בכנס המרשים ומעורר ההוד נשאו דברים מרנן ורבנן גדולי הדור וראשי הישיבות שליט"א. מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ציין בדבריו כי "אי אפשר להשוות את מה שאנחנו רואים היום עם מה שהיה בשנה שעברה. ברוך ד' הציבור גדל. ואני מקווה שיושבים כאן הרבה יראי שמים, הרבה תלמידי חכמים. ואתם המקרבים והמתקרבים צריכים להיות מאושרים ושמחים שזכיתם להתקרב ולקיים מצוות. להאמין בקב"ה.

כי מי יודע מה יהיה הסוף של אלו שלא זכו. חושבים שלהם טוב יותר. יש להם צרות צרורות. כי מה שכתוב שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאין להם חלק, הם אלה שנעקרו

מעם ישראל. וזה עיקר השמחה בחנוכה, שעם ישראל ניצל ונשאר נאמן לדרך התורה, כי על ידי כך ניצל כל העולם. כי העולם נברא בשביל עם ישראל ותורה. ואם היו עוזבים את התורה והיו מקבלים את תרבות יוון העולם היה נחרב". 

          הגאון רבי משה שפירא שליט"א אמר בכנס כי "הרה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א הוא

יחיד הדור ומופת הדור. וכמו נס חנוכה כך אנו רואים בימינו נס שנעשה ע"י קומץ אנשים בראשותו של הרה"צ זילבר ששמרו על פך השמן בטהרתו, אף שהיה קטן והיה בו מעט".

          לאחר מכן הביא הגר"י אפרתי שליט"א את ברכתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א

לבאי הכנס: "ארגון תולדות ישורון בראשות ידידי הרה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א פקיע שמו כארגון המאגד בתוכו קהילות אחב"י דוברי רוסית לאגדם לחזקם ולהדריכם את הדרך אשר ילכו בה. ובפרט בימים אשר בהם החיוב להקהל ולעמוד על נפשנו. ועתה בהתכנסם יחד - לקיים איש את רעהו יעזורו הנני לברכם כי ילכו מחיל אל חיל, יזכו להמשיך כמפעלם, וכל המסייעים בידם יתברכו ממקור הברכות". בהמשך ציין כי "הארגון הזה הוא נס חנוכה של דורנו".

 

 

לאחר מכן נשאו דברים שרשרת של נואמים, ביניהם הג"ר ישראל גנס שליט"א, מנהל קרן וולפסון, דוב אליעזר רוזנר, הג"ר אליהו אבא שאול שליט"א והג"ר חיים סרנא שליט"א. 

          הרה"צ ר' יצחק זילבר שליט"א סיפר מזיכרונותיו בעיר קאזן שבה התגוררו: "אני זוכר היטב איך שבהיותי

ילד חזרנו עם אבי הביתה לאחר תפילת מעריב של יום כיפור. בדרך כלל הלך איתנו גם השוחט הזקן. המבוגרים שוחחו על כך שהאמונה נחלשת משנה לשנה. אם ימשיך כך האם ימצא מנין לתפילה בציבור ביום כיפור בעוד עשר שנים? ומישהו מהם הקשה: האם ימצא בן אדם שיחפש מנין? בזמן מלחמת העולם השניה גם אני התחלתי לחשוב

שבעוד עשרים שנה ספק אם יהיה ברוסיה יהודי אשר יוכל לקרוא דף גמרא... ידוע שהשלטון הסובייטי סגר כבר בשנות העשרים את כל בתי הספר היהודיים, אסרו ושלחו לסיביר בעוון לימוד תורה, לא מעט אנשים נורו בעוון זה שנחשב כ"תעמולה אנטי מהפכנית", כולם היו חייבים לעבוד בשבת ובחגי ישראל, כמעט ולא נשארו שוחטים ומוהלים, ואת הילדים חינכו להיות אתיאיסטים אדוקים. היה נראה כאילו סופה של היהדות הגיעה... 

          "אבל הנה, בעשור האחרון התעורר עניין רב ליהדות אצל יהודים צעירים ברוסיה. אי אפשר להסביר את התופעה הזאת על ידי שום הגיון חיים. הרי לא רק האבות של בחורים ובחורות אלו, אלא ברובם גם הסבים היו מנותקים לחלוטין מהידע היהודי, לא שמרו על אף מצווה, לא ידעו את שפת היהויים ולא שמעו מאומה על חגים יהודיים. והכל התחיל אצל כולם מסתם ריקודים ליד בית הכנסת בשמחת תורה, והסתיים בקבלה מלאה של עול תורה ומצוות. ומה שאנחנו רואים היום זה תשובה לספקות של אז".

Send report