Версия для печати

הוחל בכתיבת ס"ת לע"נ הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל

לקראת האירוע השנתי של ארגון "תולדות ישורון", מיסודו של הגה"צ רבי יצחק זילבר זצוק"ל, שיתקיים בחנוכה הקרוב, הוחל בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו, במעמד שנערך בבית מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.

 

הגרי"ש אלישיב שליט"א

על כתיבת הספר החליטו תלמידיו הרבים של הגר"י זילבר זצוק"ל, מבני התורה יוצאי רוסיה וראשי ארגון "תולדות ישורון", בראשות הרב אברהם כהן, כאשר באות הראשונה התכבד מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, אליו היה קשור הגר"י זילבר זצוק"ל כקשר מיוחד במשך שנים

מאז עלה לארץ, והתייעץ עם מרן שליט"א בכל עבודת הקודש בנושא העגונות בפרט, ויוצאי רוסיה בני התורה בכלל.

במעמד נטלו חלק עוד, הגאון רבי ברוך הורוביץ שליט"א, ראש ישיבת "דבר ירושלים", בה לימד במשך שנים הגר"י זילבר זצוק"ל, בן המנוח הרב הגאון רבי בן-ציון זילבר שליט"א,חתני המנוח הרה"ג רבי זאב חיים זבדי שליט"א, הרב יוסף שוינגר, הרב אברהם שמואלביץ שליט"א, ורבים מתלמידיו ושומעי לקחו.

 

עיתון "יתד נאמן"

Send report