Версия для печати

הרה"ג בן ציון זילבר שליט"א באמריקה

בראשון לספטמבר, הרה"ג בן ציון זילבר שליט"א התחיל ביקורו באמריקה משיעור בבית הכנסת יוצאי קווקז "אור המזרח", להמשיך בזה חברות עמוקה שקיימת בין "תולדות ישורון" לבין הקהילה יוצאי קווקז. שני לספטמבר, בשעה 7:30 בערב התקיימה הרצאה של הרב בבית כנסת "בית מלכיאל" - של רב יצחק שימונוב. בשבת , רביעי לספטמבר, הרב בן ציון, ערך "שבתון" ב"שערי אמונה" של רבי מרדכי טוקרסקי. במוצאי השבת,בבית הכנסת של הרה"ג רבי דוד כהן שליט"א, התקיימה פגישה מנהלי ורבני קהילות יוצאי רוסיה בNY.במהלך הפגישה נידונו אפשרויות שיתוף פעולה בין קהילות יוצאי רוסיה באמריקה לבין קהילות יוצאי רוסיה בישראל. ביום ראשון, חמישי לספטמבר, בברוקלין התקיים Parlor Meeting, לזכרו של רבי יצחק זילבר זצוק"ל. אתמול, שישי לספטמבר, הרב בן ציון, ביקר בקווינס, וקיבל קבלת פנים חם מילדי בן ציון אקסקלוב זצ"ל. מהיום עד תשיעי לספטמבר, הרב בן ציון נמצא בישיבה ליוצאי רוסיה שבלייקבוד(NY), ויעביר שם שעור בקהילה היהודית של הרב אמזל שליט"א, "תל התורה".בלייקבוד מתוכנן Parlor Meeting נוסף. מתוכננים גם הרצאות ופגישות עם רבני ומנהלי קהילות יוצאי רוסיה נוספים. לכל המעוניין בפגישה אישית עם הרב בן ציון זילבר באמריקה, נא לשלוח אי-מאיל עם מספר טלפון לכתובת rav@toldot.ru או להתקשר 972-54-5400808+. מ 01 ועד 09 לספטמבר אפשר גם ליצור קשר עם הרב בטלפון : 404-8008(718). בנסיעה הזאת, הרב בן ציון זילבר, מלווה ע"י מר אברהם כהן, מנהל ארגון "תולדות ישורון".
Send report