Версия для печати

ערב לזכרו של הרב יצחק זילבר זצ"ל

ביום השלושים לפטירתו של הרב יצחק זילבר זצ"ל תולדות ישורון מארגן ערב לזכרו. בשעה 14:00 משפחה וקרובים יעשו עליה לקבר ושם תועמד מצבה. היציאה מדירה שבה התגורר הרב זצ"ל.

מכיוון שהספדים קודמים היו בעברית ובהם לא השתתפו הרבה מתלמידיו של הרב זילבר זצ"ל, לכן ביוזמה של ילדי הרב, יועברו הספדים ברוסית.

הטקס יתחיל בשעה- 19:00 בח' אלול (25 לאוגוסט) בבית הכנסת "בני ישיבות" בכניסה לשכונת סנהדריה מורחבת (2 דק' הליכה מהבית, שבו התגורר הרב).

מתוכנן שישאו דברים:

בנו של הרב יצחק זצ"ל, רב בן ציון זילבר שליט"א, נשיא של תולדות ישורון,

תלמידים קרובים של הרב זילבר זצ"ל:

הרב יגאל פוליש'וק שליט"א – ר"מ בישיבת הר"ן;

הרב שמעון גריליוס שליט"א - ר"מ בישיבת "שבות עמי";

הרב זאב ויסבין שליט"א – ראש כולל וקהילה דוברי רוסית באופקים;

הרב יהודה גורדון שליט"א – נציג רבנות;

הרב צבי פטלס שליט"א – נציג ישיבת במוסקבה "תורת חיים";

הרב אברהם כהן – מנכ"ל תולדות ישורון;

הרב מיכאל חן שליט"א – ראש ישיבת "שבי גולה";

הרב אשר קושניר שליט"א – נציג מחלקה דוברי רוסית ב"מכון לב";

הרב לוי גדלביץ שליט"א – נציג "בית אולפנא";

הרב חיים שאול שליט"א – ר"מ בישיבת "שובו";

הרב יהודה לייב אברך – עוזר של הרב יצחק זצ"ל במשך שנים האחרונות.

בסוף הערב ישא דברים בעברית אחד מגדולי הדור של ימינו – הרה"ג רבי שמואל אוירבך שליט"א.

תפילת מעריב תהיה אחרי הספדים ב- 21:30.

אנו מזמינים את כולם לקחת חלק באסיפה הזאת של יהדות דוברי רוסית לזכרו של מורנו – הרב יצחק זילבר זצוק"ל.

כל מי שלא יוכל להגיע לערב הזה, מוזמנים לשמוע בשידור ישיר תודות לארגון ל"קול הלשון". בשביל זה יש להתקשר לטלפון 03-6171001 (מישראל) או 6171001 3 972+ (מחוץ לארץ) בזמן בין 19:30 ל- 21:30 לפי זמן ישראל.

מי שלא יצליח לשמוע בשידור ישיר on-line , אז יכול להתקשר לאחר מכן בכל זמן לטלפון 03-6171001 (מישראל) או 6171001 3 972+ (מחוץ לארץ), הספד מס' 41.

Send report