Версия для печати

"עשה לך רב"

 

 

החל מראש חודש אלול תשס"ד פתחו מוסדות תולדות ישורון כולל הלכה עבור ראשי כוללי ערב לזכרו של הרב יצחק זילבר זצ"ל.

 

אברכים דוברי רוסית שיסדו ומממנים בעצמם תוכניות ללימודי ערב מוזמנים להצטרף לכולל ע"מ לקבל הסמכה לרבנות.

 

כבוד הרב בן ציון זילבר, ראש מוסדות תולדות ישורון, פתח את הכולל וברך את לומדיו לזכות ללימוד התורה בעומק ולהסיק הלכות אליבא דהלכתא.

 

הרב יוסף שווינגר, חותנו של הרב יצחק זילבר זצ"ל ויו"ר וועד עמיתי מוסדות תולדות ישורון, ברך את פתיחת הכולל בחום ובירך את כל האברכים עם תחילת הלימודים.

 

התוכנית הינה למשך חמש שנים ועל יסוד תשע שעות לימוד ביום. תוכנית הלימודים מבוססת על הנושאים העיקריים בלימודי הסמיכה: שבת ונידה. שני הנושאים הנ"ל יילמדו בעיון מיוחד. בלימוד נושאים אחרים לא יושקע זמן רב. ללימוד משנה ברורה (דף ליום) או גמרא (4 דפים בשבוע), לדוגמא, יוקצה רק בין שעה לשעה וחצי ביום.

 

רב משה פטרובר שליט''א נואם בכנס תולדות ישורוןראש הכולל, רב משה פטרובר שליט"א, הינו פוסק ידוע ורבים מבין התלמידים החדשים איחלו זה זמן רב ללמוד אצלו ואחד מהם אף אמר כי "התגשם חלומו".

 

הרב משה פטרובר שליט"א אומר כי בדורות הקודמים היה הרבה גנרלים ומעט חיילים. הכוונה שהיה הרבה רבנים גדולים אך תלמידי הכוללים וישיבות היו מעטים. היום, ב"ה, יש הרבה ישיבות וכוללים אך מעט רבנים.

 

הסיבה העיקרית לכך שגם אחרי שנות לימודים רבים לא נהיים לתלמידי חכמים נעוצה בכך שלא לימדו אותם ליסודיות, להעמקה בלימוד. כמו כן לעיצוב, בניית רב נדרש רב. אני, לדוגמא, למדתי אצל הרב אליפנט שליט"א, הרב יחיאל זילבר שליט"א ולבסוף אצל הרב שמואל אוירבך שליט"א שנשאר הרב שלי עד היום. שימושם, עצותיהם ולימודים אצלם בנו אותי.

זאת מטרתי: לחנך תלמידי חכמים ויהי רצון שהם יהיו כאלה.

 

כיום הכולל ממוקם בדירתו של הרב יצחק זילבר זצ"ל.

בית הרב שתמיד היה מלא תלמידים, נזקקים שוב מתמלא בתורה.

חלומו של הרב זילבר זצ"ל – להחזיר יהודי ברית המועצות לשעבר לאידישקייט מתחיל להתגשם כעת ע"י תלמידיו.

יהי רצון שנהיה תלמידים ראויים של רבנו.

Send report