Версия для печати

ספר תורה לעילוי נשמה ולזכרו של מורנו הצה"ג רבי יצחק זילבר זצוק"ל

ארגון תולדות ישורון, בהנהגתו ונשיאותו של הרה"ג רבי בן ציון זילבר שליט"א, מתחיל בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמה ולזכרו של מורנו הצה"ג רבי יצחק זילבר זצוק"ל. כל אחד יכול להצטרף ולקחת חלק בכתיבת ספר תורה לבטא אהבתו ועריצתו לרב. אם בעז"ה יתקבל יותר כסף מעלות ספר התורה, אז כל התרומות ילכו להמשך עניין מורנו רב יצחק זילבר זצוק"ל – כדי שיותר יהודים דוברי רוסית יכירו את היהדותם.

אתם תוכלו להקדיש את האות או עמוד שבחרתם לעצמכם, לילדים, לנכדים וגם לזכרם של האנשים הקרובים שאינם.

תבחרו בבקשה את הסכום שביכולתכם להעניק ותמלאו טופס הבא:

אני מעוניין שיהיה לי זכות ב:

אות בספר תורה (עלות סמלי) 5$

כמות אותיות ________

4 שורות 18$

חצי עמוד 90$

עמוד 180$

כתובת שלי ___________________________

טלפון ___________________

e-mail : _________________

שם פרטי ושם משפחה: ____________________________

הרכישה על שם (שם ושם האב) ____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

נוסף רוצה לתת תרומה בסך _______________

כתובת שלנו: ישראל, ת.ד. 50566, ירושלים 91505

ארה"ב: 1099E. 18thStr. Brooklyn , NY 11230 , USA

אוסטרליה: PO Box 155, Balaclava, Vic, Australia 3183

לסמן על מעטפה "ספר תורה"

Send report