Версия для печати

הרה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל

בהלוויה רבת משתתפים, רווית כאב צער ויגון, הובא אמש בשעת חצות למנוחות הרה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל, מדמויות הפאר של היהדות החרדית, מנהיגם ומורה דרכם של המוני יהודים עולי רוסיה בעשרות השנים האחרונות.

הרב זילבר זצ"ל היה מגדולי המחזירים בתשובה בימינו, ונחשב על ידי אלפי מבני הקהילות של שומרי מצוות דוברי רוסית כסמכות הלכתית גדולה ומקובלת. הוא נחשב כמנהיג התנועה לקירוב יהודי רוסיה למסורת ולשורשים.

היה דמות מוכרת של מסירות נפש בכל מובנה. הוא מסר נפשו על שמירת מצוות קיום של שבת קודש בכל מקום ובכל מצב שבו היה בגלות רוסיה הקומוניסטית, ומסר נפשו על לימוד תורה הן לעצמו והן ללמדה לאחרים.

דמות של צדיק, שעבר את שבעה מדורי הגיהנום של רדיפות השלטון הקומוניסטי במשך כחמישים שנה, עד שזכה לעלות לארץ ישראל.

את מידת מסירות הנפש למד וקיבל מאביו אשר לא נרתע ומנע ממנו ללכת לבית ספר ממלכתי ברוסיה, על אף הסיכון רב שמעשה זה גרר עמו.

הרה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל נולד לפני כ- 87 שנים, כמה חודשים לפני המהפכה הקומוניסטית שהיתה בשנת תרע"ז – בעיר קזן שברוסיה.

בתמימות שהיתה אופיינית לאדם שעבר כל כך הרבה נסיונות היה מספר על מאמציו לשמור על צלם האלוקים, על שבת, על קיום מצוות, להימנע ממאכלות אסורות, מראיות אסורות. היה מערים על מפקחי השלטון וחומק מהם, בעת ביקורות פתע על עבודה בשבת קיום תפילות ואמונת אומן. מאז הגיע לגיל 15 החל רבי יצחק זצ"ל למסור שיעורים בכל העיר למרות האיסור החוקי והסיכון הגדול שהיה הכרוך בזה.

אחרי מלחמת העולם השניה נשפט רבי יצחק ונשלח למחנה אסירים, שם למרות תנאים בלתי אנושיים ובמסירות נפש לא רגילה, הצליח לשמור שבת, גם לקשור קשר נפשי רוחני עם אסירים יהודים אחרים, להשפיע עליהם ולחזקם.

לאחר שחרורו חזר לקזן ושם לא נתן לילדיו לבקר בבית הספר בשבת. בעקבות זאת רצה הק.ג.ב. לשלול ממנו את זכות ההורות. הוא ברח לטשקנט ולפני 32 שנים בתשל"ב עלה לארץ. עד עליתו ארצה כבר זכה לסיים מספר פעמים את כל הש"ס.

בהגיעו ארצה הזדעזע רבי יצחק לראות את המצב הרוחני של העולים כולם ושל יוצאי רוסיה בפרט, במיוחד היה מדוכדך לראות אנשים שבכל מקום חיללו שבת. הוא היה מזכיר שכאשר הגיע ארצה אף עולה חדש מרוסיה לא שמר שבת.

בהחלטה שנבעה מעומק נפשו הטהורה, הקדיש את כל כולו לקירוב עולי רוסיה לתורה ולמצוות. היה מדריך אותם באופן אישי, ומארגן להם בריתות.

כאשר חלה לפני כחמש שנים יזם הרב זילבר, באמצעות תלמידיו הצעירים, ארגון שיעורים, הרצאות ופתיחת כוללי ערב חדשים עבור עולים מחבר העמים.

המשך תקופה קצרה זה הפך לתנועה המונית ולקראת אביב שנת תש"ס כונן את ארגון "תולדות ישורון", אשר התרחב לרשת לימודים גדולה עבור יהדות רוסיה לאנשים בני גיל הביניים. כיום פועלים מטעם ארגון "תולדות ישורון" כ- 250 רבנים, מרצים ומלמדי תורה.

לפני כחודשיים נפל שוב למשכב, ואושפז בבית חולים. תלמידיו ומוקיריו הרבים עתרו בתפילות לרחמי שמים. אתמול אחרי הצהריים השיב נשמתו הטהורה לבוראו, כאשר משאיר אחריו לאנחות משפחה עניפה הממשיכים במסורת דרכו. המוני תלמידים, שבורים ומדוכאים, במיוחד מעדת יוצאי רוסיה הזקוקים ונדרשים ללבו החם והדואג, אשר נדם ואין לו תמורה.

עיתון "המודיע" 27/07/04

Send report