Версия для печати

באבל על האב

בני הרב יצחק זילבר זצ"ל, כמו שמקובל לפי מסורת יהודית, יושבים שבעה בביתו של הרב בכתובת: רח' סנהדריה המורחבת 107/10.

לפי מנהג ישראל, שבוע ראשון אחרי הפטירה לא מקובל לצאת מפתח הבית, לכן מי שרוצה לבקר ולנחם את הרב בן ציון זילבר שליט"א, חוה קופרמן, שרה זבדי, מלכה שבינגר, יכולים לעשות זאת מ- 9:00 עד 14:00 ומ- 16:00 עד 22:00.

ביום ראשון הבא מאוחר בערב, ביום השמיני אחרי פטירתו של הרב יצחק זצ"ל, בבית כנסת "עזרת תורה", ליד הבית, שבו הרבה שנים הוא נתן שיעורים, ייערך טקס ההזכרה מלווה ב"הספדים".

גם כן ביום השלושים, כמקובל, ב- 25 באוגוסט (ליל של ט' אלול), ייערך טקס ההזכרה עם גדולי הדור – רבנים ומנהיגים של הדור.

Send report