Версия для печати

ספר הזכרונות על הרה"ג רב יצחק זילבר זצ"ל

מתכוננים להוציא לאור

ספר זכרונות

על הרה"ג רב יצחק זילבר זצ"ל.

מבקשים מכולם, למי שיש סיפור

שקשור לרב יצחק זילבר זצ"ל,

לשלוח בכתב ולציין "ספר על הרב"

בכתובת: ת.ד. 50566, ירושלים,

או בפקס: 02-5400946

או ב- e - mail : rav @ toldot . ru

הננו מבקשים להשאיר טלפון ופרטים ליצירת הקשר.

Send report