Версия для печати

הרב יצחק זילבר זצ"ל. תולדות חייו.

הרב יצחק זילבר זצ"ל. תולדות חייו.

הרב יצחק זילבר זצ"ל נולד כמה חודשים לפני המהפכה הקומוניסטית בשנת 1917 בעיר קזן שברוסיה. אביו סירב לשלוח אותו ללמוד בבית הספר המקומי שהיה מלא בכפירה ובמקום זה לימדו בעצמו.

כבר בגיל 15 הרב יצחק זילבר זצ"ל מסר שיעורים בכל העיר למרות שהדבר היה אסור. ידיעותיו הרחבות עזרו לו להתקבל לאוניברסיטה ולקבל תעודת מורה למתמטיקה.

אחרי מלחמת העולם השניה נשפט הרב יצחק זילבר זצ"ל ונשלח למחנה אסירים שבו, למרות תנאים בלתי אנושיים ובמסירות נפש לא רגילה, הצליח לשמור שבת.

לאחר שחרורו חזר לקזן ושם הרב יצחק זילבר זצ"ל לא נתן לילדיו לבקר בבית הספר בשבת ולכן רצה הק.ג.ב. לשלול ממנו זכות הורות. הוא ברח לטשקנט ובשנת 1972 עלה לארץ. עד עליתו ארצה סיים מספר פעמים את כל הש"ס. גם בנו הרב בן ציון, שהיום הוא אחד מראשי תולדות ישורון, הצליח ללמוד חצי ש"ס בעל פה תוך התנכלויות תמידיות בברית המועצות.

בהגיעו ארצה הזדעזע הרב יצחק זילבר זצ"ל מכל מה שראה - אנשים בכל מקום חיללו שבת. הוא זכר, שכאשר הגיע ארצה אף עולה חדש מרוסיה לא שמר שבת.

הרב יצחק זילבר זצ"ל הקדיש את כל כולו לקרוב עולי רוסיה לתורה. היו זמנים שאשתו יכלה להניח את נרות השבת על השולחן רק כמה דקות לפני הדלקת נרות כי עד אז ערכו על אותו שולחן ברית מילה...

כמו כן הרב יצחק זילבר זצ"ל עזר לנשים מרוסיה לקבל גט. הוא נסע למקומות נדחים בכל העולם בשביל לאתר את בעליהן הנעלמים .

למעשה כל בני התורה הרוסים הם תלמידי הרב יצחק זילבר זצ"ל. הרב יצחק זילבר זצ"ל היה מקורב מאוד להרה"ג ר' משה פיינשטיין זצ"ל וכל גדולי התורה מכל העולם סומכים עליו .

הרה"ג ר' יוסף שלו' אלישיב שליט"א אמר שהוא מל"ו צדיקים של הדור .

בשנת 2000 ייסד הרב יצחק זילבר זצ"ל ארגון "תולדות ישורון", שממשיך את דרכו לקירוב יוצאי ברית המועצות ליידישקייט.

הלוויה תצא מבית כנסת "עזרת תורה", שבתוכה התפלל הרב 32 שנה, ב- 11 בלילה, היום ב- 9 באב.

Send report