Версия для печати

הלווית הרב

בליל 9 באב אלפי אנשים מכל רחבי הארץ הגיעו ללוות לדרכו האחרונה את רב יצחק זילבר זצ"ל. הספדים והלוויה התחילו ב- 11 בלילה, ובה השתתפו, לפי הערכות המשטרה, עשרות אלפים של אנשים.

ב- 11 בלילה התחיל לשאת דברים הרה"ג ר' שמואל אויירבך שליט"א, ראש ישיבת "מעלות התורה". גם כן נשאו דברים ראש ישיבת "מיר" – הרה"ג ר' אריה לייב פינקל שליט"א, ראש ישיבת "חברון גאולה" – הרה"ג ר' חיים סרנא שליט"א ו הרה"ג ר' יצחק אזרחי שליט"א, אחד מראשי ישיבת של ישיבת "מיר".

דברים האחרונים של הרב בן ציון זילבר שליט"א, שהיו לשמחתם של אלפי אנשים דוברי רוסית נאמרו חצי ברוסית, סיימו חלק הראשון של טקס ההלוויה.

קרוב לאחד בלילה המוני אנשים הלכו ללוות לדרכו האחרונה את הרב של כל יהודי רוסיה.

ב- 2:15 בלילה רב יצחק זילבר זצ"ל נטמן בבית הקברות "הר המנוחות" בירושלים.

ר' שמואל אורבך שליט''א מספיד
Send report