Версия для печати

תפילות רבים לרפואתו של הגה"צ הרב יצחק זילבר שליט"א

על פי בקשת מרנן ורבנן גדולי התורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגראי"ל שטינמן שליט"א

מתבקשים האברכים ובני התורה די בכל אתר ואתר להעתיר ולבקש רחמי שמיים לרפואתו והחלמתו המהירה

של הגה"צ הרב

יצחק יוסף בן לאה גיטל זילבר שליט"א

המאושפז בבית החולים

מאות אברכים נענו לקריאת גדולי התורה להעתיר ולבקש רחמי שמיים לרפואתו של הצדיק הגה"צ הרב יצחק זילבר שליט"א, רבה ומנהיגה הרוחני של יהדות רוסיא המאושפז במצב קשה בבית החולים הדסה עין כרם.

מחר ( ‏יום שלישי י' תמוז תשס"ד )בס"ד יתקיימו גם תפילות רבים לרפואתו של הרב זילבר, זאת על פי בקשתם של מרנן ורבנן גדולי התורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגראי"ל שטינמן שליט"א. גם היום מתבקשים ציבור האברכים ובני התורה להעתיר ולבקש רחמי שמיים לרפואתו של הגה"צ הרב יצחק יסוף בן גיטל זילבר שליט"א.

מצבו של הגה"צ הרב יצחק זילבר ממשיך להיות קשה מאז אושפז לפני שבוע בבית החולים בגין אי ספיקת לב. מצבו הקשה אינו מאפשר ניתוח, ורופאיו עומדים בהתייעצות מתמדת עם מרנן ורבנן גדולי התורה למצוא פיתרון רפואי. בני התורה מתבקשים להעתיר בבקשות שליש, בקריאת פרקי תהילים ובלימוד תורה לרפואתו המהירה של הגה"צ הרב יצחק יוסף בן גיטל זילבר בתוך שח"י אמן.

תפילות רבים יתקיימו ב סניפים של תולדות ישורון ומקומות נוספים כדלקמן:

לפרטים של מקום וזמנים נוספים נא לפנות ל 02-5400005

מקום – עיר

שם ביהכ"נ

כתובת

שעה

טלפון

אופקים

שיוויתי

חזון איש

21:00

055-711820

אריאל

שבות אריאל

צה"ל 30

22:15

066-899801

אשדוד

הציונות 90/1

20:30

055-414150

אשקלון

כולל הרב בלוי

על יד תחנה מרכזית

20:45

055-414161

ביתר

אוהל אברהם

סוף רח' חפץ חיים

22:15

058855194

בני ברק

שטיבל של גור

רבינו תם 7

21:45

055401708

ברכפלד

דברי מנחם

שדרות יחזקאל 17

20:45

055-400805

חיפה, שכונת נווה שאנן

כולל הלכה, מקלט (ליד ישיבת נחלת לוין)

בערל

21:30

067758600

מעלה עמוס

ביהכ"נ מרכזי

20:40

053-627443

נוה יעקב

אהבת ישראל,

מגן אברהם

 

21:00

055-400803

נתיבות

משכן ראובן

מקלט 43

21:20

056-731325

נתניה

מרכז לימודי

שמואל הנציב 28

20:00

055-400809

סנהדריה

עזרה התורה

סנהדריה מורחבת 114

22:00

רכסים

כולל

הדקל 36

19:30

066-871011

רמות א

משכן שרגא

שיבת ציון 10

22:30

067-758900

רמות פולין

אוהל יוסף

22:30

Send report