Версия для печати

חוג הבית

חוג הבית המסיונרי נסגר ובמקומו נפתח חוג ליהדות

לפני מספר ימים פורסמה בתקשורת כתבה נרחבת אודות גל גדול של יהודים שהגיעו מבריה"מ לשעבר, שעוברים כאן בארץ תהליך של המרת דת רח"ל. הכתבה מתארת את המצב החמור של מאות עולים שמצטרפים למגמה זו בכל רחבי הארץ, ואותם עולים יהודים שהיו מנותקים במשך שנות דור מיהדות, הגיעו לארץ אבותיהם, ודווקא כאן בארץ הקושם ממירים את דתם רח"ל.

בכתבה מפורטים מספר מקרים מזעזעים, ובסיכומו של דבר, הרי אם לא די בכל אותם מאות אלפי גוים, עתה גם מצטרפים אליהם עוד מאות יהודים. מתברר, כי תופעה איומה ונוראה זו אינה חדשה כלל ועיקר. כבר לפני שנה כתב הגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א מכתב בענין זה, ובפתח המכתב כתב את המילים הבאות: "בעקבות העליה ההמונית מרוסיא, יש כאן הרבה יהודים שלא יודעים כלום על דבר יהדות, ויש הרבה ארגונים (ולהם הרבה כסף) של נוצרים והרבה התנצרו".

כאן ממשיך הגה"צ רבי יצחק זילבר לשליט"א אודות ארגון "תולדות ישורון" שהוקם כדי לקרב יהודים ללמוד את דבר ד', ובזכות ארגון זה התקרבו יהודים רבים המגיעים לחוגי בית והרצאות בכל רחבי הארץ. למכתב זה הצטרפו מרנן ורבנן גדולי ישראל מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגאון הגדול רבי אהרון י. ליב שטינמן שליט"א, הגאון הגדול רמ"י ליפקוביץ שליט"א, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג שליט"א, הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א ועוד.

השבוע, בעקבות העלאת הנושא לסדר היום מחדש, פנינו להגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א שהביע את חרדתו הגדולה לנוכח המצב. "בזמן שהשטן מקטרג וארגונים רבים של המסיון והרפורמים בעלי אמצעים ובלי מי שימנע את זדונם, פועלים בקרב אחים הטועים מעולי רוסיה. אין לנו מנוס אלא התורה הזאת, ומעט אור מגרש הרבה חושך". כאן סיפר, כי לא מכבר סיפר לו רופא בכיר מעולי רוסיה, כי במקום מגוריו, בשכ' נוה יעקב בירושלים, נפתח חוג בית מסיונרי, ורבים מקרב העולים מגיעים לשם. "לבו כאב ושאל אותי מה אפשר לעשות. אז פתחתי שם חוג בית ראשון ליהדות. לאחר כמה שבועות הזמנתי גם את "המרצה" של חוג הבית המסיונרי להשתתף בשיעור שלי. בלי מלחמות, בלי מחלוקות, רק בהבטחת חז"ל שמעט אור מגרש הרבה חושך, חוג הבית המסיונרי נסגר". יחד עם זאת מציין הגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א, כי לצערנו ישנם עוד חוגי בית מעין אלו, וכדי לסגור אותם, יש להרחיב את מעגל הפעילות של חוגים ליהדות, ועוד מגוון פעילויות לקירוב אחים תועים.

בנו הרה"ג רבי בן ציון זילבר שליט"א העומד בראש כולל "תולדות ישורון" אומר ל"יתד נאמן", כי הבעיה העיקרית הוא מצבם הרוחני הכללי הנורא של העולים.

"יש בחינות שלדעתי יותר גרוע כאן מאשר שם. שם לפחות הרגישו עצמם יהודים בין גויים והיה להם זיק של יהדות. כאן, עם שנאת הדת והדתיים בכלי התקשורת ובמערכת הפוליטית, הם מהווים טרף קל לקיצוני עוכרי הדת. המרת הדת ר"ל היא רק סימפטום של מחלה ולא המחלה עצמה. המחלה היא מצבם הרוחני הנורא".

הרה"ג רבי בן ציון זילבר שליט"א הוסיף ואמר, כי כדי להתמודד עם התופעה הנוראה הזו, יש לערוך פעילות נקודתית, אך כאן נדרשת עזרת נדיבי לב לסייע בידי הארגון ופעיליו כדי שיוכלו לעמוד במשימה קד' וחשובה זו. לדבריו, העובדה שהעולים תופסים היום מקום משמעותי בציבוריות הישראלית, חשוב עד מאד לחפש דרשי גישה אליהם, כדי לפחות להוריד עד כמה שניתן את ההתנכרות והשנאה שלהם לתורה ולציבור החרדי והדתי, וכאן יש להשקיע מחשבה רבה וגם דרכי תחבולה.

בימים אלה של קיימו וקבלו, נערך ארגון "תולדות ישורון" – בנשיאות הגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א לתוכנית מקיפה להרחבת הפעילות.

נציין, כי לפני מספר ימים ביקר הגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א בביתו של הגאון הגדול רבי אהרן י. ליב שטינמן שליט"א, וזכה לשמוע מהגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א דברי חיזוק ועידוד נרגשים לפעילות החשובה של הארגון, וזאת לקראת יציאת משלחת לחו"ל, כדי לשתף נדיבי לב בפעילות של הארגון.

"יתד נאמן"

Send report