Версия для печати

כולל ערב בבני-ברק

הוקם כולל ערב בבני-ברק ע"י ארגון "תולדות ישורון"

ארגון "תולדות ישורון" בנשיאותו של הגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א, פתח השבוע כולל ערב בבני-ברק, המיועד לאברכים יוצאי רוסיה ולציבור העולים המתקרבים לחיק היהדות הנאמנה, שם יוכלו ללמוד בחברותות ולהאיר לעולם את אור התורה והיהדות.

באזור תל-אביב הגדולה מתגוררים עולים חדשים רבים מבריה"מ לשעבר, מרוסיה, להם כמעט אין אפשרות לשמוע וללמוד על יהדות בשפה הרוסית, כך גם קיים מחסור של אברכים דוברי רוסית. הניסיון גם מצביע על כך, שרובם המחולט של העולים מתקשים להתגבר על המחסום הלשוני והמנטליות השונה.

ארגון "תולדות ישורון" בראשותו של הגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א פתח כוללי ערב בשפה הרוסית לקרוב עולים חדשים בכל רחבי הארץ, מאופקים בדרום עד חיפה בצפון. קבוצת אברכים מבני ברק בראשותו של האברך החשוב יוצא רוסיה הרב עובדיה טוחנר, לא הסתירו את התלהבותם מהדברים החמים והנרגשים שנשא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, בכנס השנתי של הארגון שנערך בשבוע שעבר בירושלים, וביום שני האחרון, בעידודו ובברכתו של מרן שליט"א, נפתח כולל ברחוב רבינו תם בבית הכנסת עטרת יש"י בבני ברק.

בדומה לכל כוללים של רשת "תולדות ישורון", הלימוד מתחלק לחצי שעה של שיעור בענייני השקפה והלכה והחלק השני – לימוד בחברותות בין ציבור האברכים דוברי רוסית לבין העולים חדשים. הכולל נפתח בשיעור שמסר הרה"ג רבי בן ציון זילבר שליט"א – העומד בראש הכולל המרכזי של "תולדות ישורון" בשכ' סנהדריה המורחבת בירושלים.

שעה קלה לפני פתיחת הכולל, נכנסו ראשי הארגון בראשותו של הרה"ג רבי בן ציון זילבר שליט"א למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א לשיחה ממושכת. מרן שליט"א קידם את פניהם במאור פנים ובחביבות מיוחדת. בשיחה השתתפו גם ראשי כוללים של "תולדות ישורון", ובהם הרב נפתלי כצמן מהכולל בנתניה והרב עובדיה טוחנר מהכולל החדש שנפתח בבני-ברק.

במהלך השיחה, העלו ראשי "תולדות ישורון" מספר שאלות בפני מרן שליט"א. בין השאר העלו את השאלה שרבים שואלים אותה כיום, הכיצד עולים רבים שלא היה להם שום זיקה ליהדות מתחילים להתקרב והופכים לבעלי תשובה גמורים, ובהם גם רבים בעלי השכלה גבוהה. מרן שליט"א השיב ואמר להם, כי לרבים מעולי רוסיה היו סבים תלמידי חכמים שכל ימיהם עסקו בתורה, ובוודאי אין מה להשוות בין כאלו שכל חייהם עבדו באדמה וסוסים, בעלי עגלה, לעומת אלו שסביהם היו תלמידי חכמים.

ראשי הארגון גם הציגו מקרה מסוים של אחד העולים המשתתף בשיעור של "מסילת ישרים", אשר לדבריו היה קודם לכן אתאיסט מוחלט, ואילו כיום הוא אדם מאמין אך עדיין לא שומר שבת. מרן שליט"א נאנח לשמע הדברים ואמר, כי אלו שני דברים שהם תרתי דסתרא – להאמין ולא לשמור שבת, וההסבר בכך אולי הוא, שזה שקשה לו. "לכל אדם יש "חזית משלו" וההתקרבות אל החזית – זה בוודאי הצלחה. רק צריך להמשיך בס"ד שבהמשך הלימוד יהפוך בס"ד לבעל תשובה גמור".

בפגישה השתתף גם עולה חדש מבילורוסיה שהתחזק בלימוד בחברותות של "תולדות ישורון" והיום הוא אברך מן המינין בישיבת הר"ן. במהלך שיחת האברכים וראשי הכוללים שאלו מרן שליט"א מספר שאלות בעניני השקפה, וכן בכל הנוגע לפעילות במסגרת "תולדות ישורון".

בסיום השיחה הארוכה, בירך מרן שליט"א את ידיהם של ראשי "תולדות ישורון" בחמימות רבה, שיצליחו במעשי ידיהם להרבות פעלים לקירוב רחוקים לתורה ולשמירת מצוות. משנה חיזוק לברכתו של מרן שליט"א היתה העובדה, שראשי הארגון משתדלים ואף עומדים בהתחייבותם שלא להכנס לחובות למשך זמן ממושך.

השבועון לקהילה החרדית "קהילות"

Send report