Версия для печати

ניתוח לקביעת קוצב לב לרב זילבר

הננו מבקשים מכולם להתפלל, לקרוא תהלים, ללמוד כדי שניתוח יתבצע בהצלחה, מתחילים מ- 12:00 ובמשך כל היום.

ניתוח לקביעת קוצב לב להגה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א התחיל היום (6.5.2004) בצהריים, לפי שעון ישראל.

הרופאים החליטו לעשות ניתוח בדחיפות. ניתוח מבצע פרופסור ארתור פולק, מנהל מחלקת טיפול נמרץ לב בבית החולים "הדסה עין כרם".

הננו מבקשים מכולם להתפלל, לקרוא תהלים, ללמוד כדי שניתוח יתבצע בהצלחה, מתחילים מ- 12:00 ובמשך כל היום.

אתמול בערב התקיימה תפילת רבים וקריאת ספר תהלים ליד הכותל, שהשתתפו בערך מ- 300 עד 500 תלמידים של הרה"צ רבי יצחק זילבר שליט"א.

בהרבה ערי ישראל, וגם בערים שונים בעולים, אנשים בודדים וקהילות שלמות וגם מוסדות, הצטרפו לתפילתנו.

ההודעה על הניתוח נמסרו לרבנים חשובים: מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגראי"ל שטינמן שליט"א, הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, הר ראובן אלבז שליט"א ועוד, להרבה מוסדות לימוד וקהילות שונות.

Send report