Версия для печати

כנס שנתי של "תולדות ישורון"

בחג חנוכה ב22 לדצמבר במלון "חן" בירושלים יתקיים אי"ה כנס שנתי של "תולדות ישורון" בהשתתפות ראש העירגון הרה"צ רב יצחק זילבר

בחג חנוכה ב22 לדצמבר במלון "חן" בירושלים יתקיים אי"ה כנס שנתי של "תולדות ישורון" בהשתתפות ראש העירגון הרה"צ רב יצחק זילבר

יתקיימו תכנית מיוחדת לנשים ופעילות לילדים

Send report