Версия для печати

גדולי ישראל תומכים בעבודת ארגון תולדות ישורון

 Редакция Толдот.ру — גדולי ישראל תומכים בעבודת ארגון תולדות ישורון
גדולי ישראל היו הראשונים שתמכו ברב יצחק זילבר זצ"ל ויוזמת קבוצת תלמידיו הצעירים להקים ארגון שבו כולם - גם המורים, גם המארגנים וכמובן התלמידים דוברי רוסית. כמו שאמר הרב שמואל קמנצקי שליט"א: "סוף סוף הרוסים התחילו לעשות משהו עבור הרוסים". ת

הרב יוסף שלו' אלישיב זצ"ל חותם על מכתב פניה של הרב יצחק זילבר

הרב יוסף שלו' אלישיב שליט"א חותם על מכתב פניה של הרב יצחק זילבר

הרב אהרן לייב שטיינמן שליט"א עם קבוצת פעילים צעירים של תולדות ישורון

הרב אהרן לייב שטיינמן שליט"א עם קבוצת פעילים צעירים של תולדות ישורון

הרב שמואל אוירבך שליט"א בכנס שנתי לאברכים המלמדים וללומדים של תולדות ישורון

הרב שמואל אוירבך שליט"א בכנס שנתי לאברכים המלמדים וללומדים של תולדות ישורון

הרב חיים קניבסקי שליט"א בדיון על הפעילות עם הרב יצחק זילבר

הרב חיים קניבסקי שליט"א בדיון על הפעילות עם הרב יצחק זילבר


www.Toldot.ru

Send report